cấu trúc câu điều kiện loại 1

3 loại câu ĐK nhập giờ Anh (Conditional sentences)


Mục lục:

Bạn đang xem: cấu trúc câu điều kiện loại 1

 1. Câu ĐK là gì?
 2. 3 loại câu ĐK nhập giờ Anh
  • Câu ĐK loại 1 (If loại 1)
  • Câu ĐK loại 2 (If loại 2)
  • Câu ĐK loại 3 (If loại 3)
 3. Phương pháp ghi ghi nhớ công thức câu điều kiện
 4. Câu ĐK cởi rộng
 5. Tổng kết

1. Câu ĐK là gì?

💡 Câu ĐK là câu biểu diễn miêu tả một vấn đề tiếp tục xẩy ra với ĐK một vấn đề không giống xẩy ra, hoặc thưa nôm mãng cầu là câu "nếu... thì..."

Câu "nếu... thì..." sẽ có được 2 vế: vế nếuvế thì:

 • Nếu John cho tới trễ thì tất cả chúng ta tiếp tục đợi anh ấy.
 • Nếu tôi học tập bài bác siêng năng hơn thì tôi vẫn đua đậu rồi.

Tương tự động như thế, câu ĐK nhập giờ Anh sẽ có được 2 vế: vế nếuvế thì. Vế nếu thông thường được gọi là mệnh đề if, còn vế thì hoặc được gọi là mệnh đề chính.

 • If John is late, we will wait for him.
  Nếu John cho tới trễ thì tất cả chúng ta tiếp tục đợi anh ấy.

 • If I had studied harder, I would have passed the exam.
  Nếu tôi vẫn học tập bài bác siêng năng hơn thì tôi vẫn đua đậu rồi.

2. 3 loại câu ĐK nhập giờ Anh

✅ Tóm tắt:

Trong giờ Anh sở hữu 3 loại câu ĐK chủ yếu.

Công thức câu điều kiện:

 • Câu ĐK loại 1:  [If + thì lúc này đơn],  [will + động kể từ nguyên vẹn mẫu]
 • Câu ĐK loại 2:  [If + thì quá khứ đơn],  [would + động kể từ nguyên vẹn mẫu]
 • Câu ĐK loại 3:  [If + thì quá khứ hoàn thành],  [would + have + V3/V-ed]

Trong giờ Anh sở hữu 3 loại câu ĐK chủ yếu. Các loại câu ĐK này được sử dụng mang lại 3 tình huống không giống nhau và có 3 cơ hội phân tách thì động kể từ không giống nhau mang lại mệnh đề ifmệnh đề chính.

Câu ĐK loại 1

Câu ĐK loại 1, hoặc thỉnh phảng phất được gọi tắt là "If loại 1", được dùng để làm nói đến một vấn đề hoàn toàn có thể xẩy ra ở lúc này hoặc sau này nếu như sở hữu một ĐK này cơ.

Câu ĐK loại 1
 

  Mệnh đề if (vế nếu) Mệnh đề chủ yếu (vế thì)
Cách dùng Nói về một ĐK hoàn toàn có thể thực sự xẩy ra nhập lúc này hoặc sau này. Nói về một thành phẩm hoàn toàn có thể thực sự xẩy ra nhập lúc này hoặc sau này nếu như ĐK trong mệnh đề if xẩy ra.
Cách phân tách động từ Thì lúc này đơn will + động kể từ nguyên vẹn mẫu
Ví dụ If it rains,
Nếu trời mưa,
we will cancel the trip.
chúng tôi tiếp tục diệt chuyến du ngoạn.
Giải thích "Trời mưa" một ĐK hoàn toàn có thể thực sự xảy ra trong lúc này hoặc sau này. Chúng tao chưa chắc chắn sẽ có được mưa hay là không. "Chúng tôi tiếp tục diệt chuyến đi" là một trong những kết quả có thể thực sự xẩy ra nhập lúc này hoặc sau này. Trong tình huống trời mưa nhập lúc này hoặc sau này thì tiếp tục diệt chuyến du ngoạn.

Trong mệnh đề chủ yếu, tất cả chúng ta cũng hoàn toàn có thể thay cho thế will bằng may hoặc might. Khi sử dụng may hoặc might, phỏng chắc hẳn rằng của hành vi thấp hơn đối với will:

 • If it rains, we will cancel the trip. = Nếu trời mưa, Cửa Hàng chúng tôi sẽ hủy chuyến du ngoạn.
 • If it rains, we might cancel the trip. = Nếu trời mưa, bọn chúng tôi sở hữu thể sẽ hủy chuyến du ngoạn.

Bên cạnh cơ, nhập mệnh đề chủ yếu, tất cả chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng những động kể từ khuyết thiếu khác ví như can để miêu tả sự được cho phép hoặc kỹ năng, must để miêu tả sự cần, should để miêu tả lời nói khuyên:

 • If you want lớn send a parcel, you can go lớn the post office across the street. = Nếu mình muốn gửi một bưu khiếu nại, các bạn có thể trải qua bưu năng lượng điện ở mặt mày cơ đàng.
 • If your work is done, you can leave early. = Nếu việc làm của chúng ta vẫn kết thúc, các bạn có thể về sớm.
 • If he wants lớn pass the exam, he must study hard. = Nếu anh ấy mong muốn đua đậu, anh ấy phải học siêng năng.
 • If your tooth aches, you should go lớn the dentist's. = Nếu răng của chúng ta bị đau nhức, các bạn nên đến nhà pha nha sĩ.

Một số ví dụ không giống về câu ĐK loại 1:

 • If I have time, I will watch a movie.
  Nếu tôi sở hữu thời hạn, tôi tiếp tục coi một bộ phim truyện.

 • If we don't hurry up, we will miss our flight.
  Nếu tất cả chúng ta ko nhanh chóng lên thì tất cả chúng ta tiếp tục trễ chuyến cất cánh đấy.

 • Katy will be mad if Sam is late again.
  Katy tiếp tục rất rất tức giận nếu như Sam cho tới trễ đợt nữa.

Câu ĐK loại 2

Câu ĐK loại 2 ("If loại 2") được dùng để làm nói đến một vấn đề KHÔNG THỂ thực sự xẩy ra nhập lúc này nếu như sở hữu một ĐK này cơ.

Câu ĐK loại 2
 

  Mệnh đề if (vế nếu) Mệnh đề chủ yếu (vế thì)
Cách dùng Nói về một ĐK tuy nhiên người thưa tin yêu rằng KHÔNG THỂ thực sự xẩy ra nhập lúc này. Nói về một thành phẩm CÓ THỂ xẩy ra nhập lúc này nếu như ĐK trong mệnh đề if CÓ xẩy ra nhập lúc này.
Tuy nhiên, vì như thế điều kiện mệnh đề if KHÔNG THỂ thực sự xẩy ra nhập lúc này, nên thành phẩm này cũng KHÔNG THỂ thực sự xẩy ra nhập lúc này.
Cách phân tách động từ Thì quá khứ đơn
Lưu ý quánh biệt: thì quá khứ đơn thông thường của động kể từ "to be" là "was" hoặc "were", tuy nhiên trong câu ĐK, toàn bộ mái ấm ngữ đều sử dụng "were", mặc dù là số không nhiều hoặc số nhiều.
would + động kể từ nguyên vẹn mẫu
Ví dụ If I spoke German,
Nếu tôi thưa được giờ Đức,
I would work in Germany.
tôi tiếp tục thao tác ở Đức.
Giải thích Hiện bên trên, người thưa ko biết thưa giờ Đức, tuy nhiên người thưa đang được fake sử là bản thân biết thưa giờ Đức. Trong tình huống fake sử người thưa biết thưa giờ Đức thì bọn họ tiếp tục thao tác ở Đức. Nhưng nhập thực tiễn lúc này thì bọn họ ko biết thưa giờ Đức và bọn họ cũng ko đang được thao tác ở Đức.

Trong mệnh đề chủ yếu, tất cả chúng ta cũng hoàn toàn có thể thay cho thế would bằng might. Khi dùng might, phỏng chắc hẳn rằng của hành vi tiếp tục hạn chế đi:

 • If I spoke German, I would work in Germany. = Nếu tôi thưa được giờ Đức, tôi sẽ làm việc ở Đức.
 • If I spoke German, I might work in Germany. = Nếu tôi thưa được giờ Đức, tôi có thể sẽ thao tác ở Đức.

Bên cạnh cơ, nhập mệnh đề chủ yếu, tất cả chúng ta cũng hoàn toàn có thể thay cho thế would vì thế could nhằm biểu diễn tả một kỹ năng tiếp tục xẩy ra.

Xem thêm: thực dân pháp nổ súng xâm lược nước ta vào thời gian nào

 • If I had a lot of money, I would travel anywhere I want. = Nếu tôi có khá nhiều chi phí, tôi sẽ cút du ngoạn bất kể điểm này tôi quí.
 • If I had a lot of money, I could travel anywhere I want. = Nếu tôi có khá nhiều chi phí, tôi sẽ sở hữu thể cút du ngoạn bất kể điểm này tôi quí.

Một số ví dụ không giống về câu ĐK loại 2:

 • If she knew that, she would be very surprised.
  Nếu cô ấy biết chuyện cơ, cô ấy tiếp tục rất rất bất thần.

 • If I were you, I wouldn't vì thế that.
  Nếu tôi là các bạn thì tôi sẽ không còn thực hiện vậy. (hiển nhiên tôi ko cần là bạn)

 • They would be very sad if they heard that from you.
  Họ tiếp tục rất rất buồn nếu như bọn họ nghe được điều cơ kể từ các bạn. (nhưng bọn họ ko nghe được điều đó)

Câu ĐK loại 3

Câu ĐK loại 3 ("If loại 3") dùng để làm nói đến một vấn đề ĐÃ KHÔNG THỂ xảy rời khỏi nhập quá khứ nếu như sở hữu một ĐK này cơ.

Câu ĐK loại 3
 

  Mệnh đề if (vế nếu) Mệnh đề chủ yếu (vế thì)
Cách dùng Nói về ĐK ĐÃ KHÔNG xẩy ra nhập quá khứ. Nói về thành phẩm ĐÃ CÓ THỂ xảy nhập quá khứ nếu như ĐK nhập mệnh đề if ĐÃ xẩy ra nhập quá khứ.
Tuy nhiên, vì như thế mệnh đề if ĐÃ KHÔNG xẩy ra nhập quá khứ, nên thành phẩm này cũng ĐÃ KHÔNG THỂ xẩy ra nhập quá khứ.
Cách phân tách động từ Thì quá khứ trả thành would + have + V3/V-ed
Ví dụ If I had studied harder,
Nếu tôi vẫn học tập bài bác siêng năng hơn
I would have passed the exam.
thì tôi vẫn đua đậu rồi.
Giải thích Trong quá khứ, người thưa dường như không học tập bài bác siêng năng, tuy nhiên người thưa đang được fake sử là bọn họ vẫn học tập bài bác siêng năng rộng lớn. Trong tình huống fake sử người thưa vẫn học tập bài bác siêng năng nhập quá khứ thì bọn họ vẫn đua đậu nhập quá khứ. Nhưng nhập thực tiễn thì bọn họ dường như không học tập bài bác siêng năng nhập quá khứ, và bọn họ cũng ko đua đậu nhập quá khứ.

Trong mệnh đề chủ yếu, tất cả chúng ta cũng hoàn toàn có thể thay cho thế would bằng might. Khi dùng might, phỏng chắc hẳn rằng của hành vi tiếp tục hạn chế đi:

 • If I had studied harder, I would have passed the exam. = Nếu tôi vẫn học tập bài bác siêng năng rộng lớn, thì tôi đã thi đậu rồi.
 • If I had studied harder, I might have passed the exam. = Nếu tôi vẫn học tập bài bác siêng năng rộng lớn, thì tôi có thể đã đua đậu rồi.

Bên cạnh cơ, nhập mệnh đề chủ yếu, tất cả chúng ta cũng hoàn toàn có thể thay cho thế would vì thế could nhằm biểu diễn tả một kỹ năng tiếp tục xẩy ra.

 • If I had saved enough money, I would have bought a new siêu xe. = Nếu tôi vẫn tiết kiệm ngân sách đầy đủ chi phí, thì tôi đã mua sắm một con xe vừa rồi.
 • If I had saved enough money, I could have bought a new siêu xe. = Nếu tôi vẫn tiết kiệm ngân sách đầy đủ chi phí, thì tôi đã sở hữu thể mua sắm một con xe vừa rồi.

Một số ví dụ không giống về câu ĐK loại 3:

 • If it hadn't rained, she would have gone lớn the beach.
  Nếu như trời dường như không mưa thì cô ấy đã từng đi rời khỏi bãi tắm biển. (nhưng trời vẫn mưa, nên cô dường như không rời khỏi biển)

 • If I had known you were in hospital, I would have visited you.
  Nếu tôi biết các bạn vẫn vào viện thì tôi đã đi đến thăm hỏi các bạn rồi. (nhưng tôi dường như không biết, nên tôi dường như không đến)

 • She would have been there on time if her siêu xe hadn't broken down.
  Cô ấy sở hữu thể đến trúng giờ nếu như xe pháo của cô ý ấy vẫn không xẩy ra lỗi. (nhưng xe pháo cô ấy lỗi, nên cô ấy đã đi đến trễ)


Chúng tôi cũng hiểu là công thức câu ĐK dường như khá khó khăn ghi nhớ, tuy nhiên thiệt rời khỏi là sở hữu quy luật đấy. Chúng tao nằm trong học tập tức thì tại vị trí tiếp theo sau nhé:

3. Phương pháp ghi ghi nhớ công thức câu điều kiện

✅ Tóm tắt:

Khi gửi kể từ loại 1 lịch sự loại 2, hoặc loại 2 lịch sự loại 3, các bạn chỉ việc "lùi thì":

 • Loại 1 → Loại 2: lùi thì lúc này đơn → quá khứ đơn
 • Loại 2 → Loại 3: lùi thì quá khứ đơn → quá khứ trả thành

Công thức câu điều kiện

Cách phân tách thì động kể từ nhập câu điều kiện

Ví dụ

Ví dụ cơ hội phân tách thì động kể từ nhập câu điều kiện


Học tiếp với Tiếng Anh Mỗi Ngày

Để học tập những phần tiếp theo sau của bài bác này, cũng tựa như những bài học kinh nghiệm không giống của Chương trình Ngữ Pháp PRO, bạn cần phải có một Tài khoản Học giờ Anh Mỗi Ngày, hoặc Tài khoản Luyện đua TOEIC.

Với Tài khoản Học giờ Anh Mỗi Ngày, các bạn sẽ được học:

 • Toàn cỗ 50 chủ thể ngữ pháp giờ Anh quan trọng nhất (Chương trình Ngữ pháp PRO)
 • Học kể từ vựng giờ Anh thông dụng
 • Luyện nghe qua loa audios và videos.
 • Tất cả những vấn đề hữu ích về kỳ đua IELTS & Hướng dẫn luyện đua.
 • nhiều tác dụng học tập giờ Anh quan trọng nhất không giống.

Xem toàn cỗ tác dụng của TK Học giờ Anh Mỗi Ngày

Xem thêm: cấu trúc câu điều kiện loại 1

(Nếu các bạn mong muốn luyện đua TOEIC, coi cụ thể về các TK Luyện đua TOEIC)

Một điểm ấn tượng là chúng ta cũng có thể học tập demo trọn vẹn free trước lúc mua thông tin tài khoản. Tạo cho bản thân một thông tin tài khoản free và chính thức học tập demo ngay:

Tạo một thông tin tài khoản miễn phí là chúng ta cũng có thể chính thức học tập demo ngay

Ghi chú của bạn