cách bấm máy tính giải hệ phương trình

Bạn đang xem: cách bấm máy tính giải hệ phương trình

Hệ phương trình số 1 nhì ẩn giúp chúng ta tìm kiếm ra nghiệm của hệ. Với dòng sản phẩm PC CASIO fx 570ES PLUS giải hệ phương trình Theo phong cách sau:

Hệ phương trình nhì ẩn được máy ghi dạng \left\{\begin{matrix} a_{1}x + b_{1}y = c _{1} & \\ a_{2}x + b_{2}y = c _{2}& \end{matrix}\right.

Để giải hệ phương trình số 1 nhì bẩn

Ta ấn vô mode nhưng mà hình máy tiếp tục xuất hiện những cụm dòng sản phẩm : 

:COMP     :CMPLX

:STAT        :BASE-N

:EQN         : MATRIX

:TABLE      :VECTOR

Ta lựa chọn phím   lựa chọn   rồi nhập số vô máy

Ví dụ: giải  hệ phương trình sau:\left\{\begin{matrix} 2x +y=10 & \\ -y=2-x& \end{matrix}\right.

Xem thêm: 9 hành tinh trong hệ mặt trời

Do phương trình này sẽ không là dạng của sản phẩm, Khi giải bài xích này sử dụng máy tính casio. Fx570MS PLUS. trước hết tao nên cần fake nó về dạng của sản phẩm sở hữu dạng như  sau

\left\{\begin{matrix} 2x +y=10 & \\ x -y=2& \end{matrix}\right.

Sau Khi fake về dạng của sản phẩm tao nhập vô máy

Ấn mode lựa chọn lựa chọn rồi tao nhập số liệu

Nhập số liệu 2 ( nhập a_{1}=2);1(nhập b_{1}=1);10(nhập c_{1}=10)

                   1(nhập a_{2} = 1); -1(nhập b_{2}= -1); 2(nhập c_{2} = 2)

Máy xuất hiện thành phẩm \left\{\begin{matrix} x=4 & \\ y=2& \end{matrix}\right.

Khi hệ phương trình vô nghiệm hoặc vô số nghiệm máy tiếp tục báo : Math error

Ví dụ mang đến hệ phương trình :\left\{\begin{matrix} -x-2y=3 & \\ 2x+4y=6& \end{matrix}\right.

Tương tự động như cơ hội nhập vô máy như hệ phương trình phía trên máy xuất hiện screen math error (hệ này vô nghiệm)

Xem thêm: công thức tính chiều cao hình thang