các thì hiện tại trong tiếng anh

Các thì vô giờ đồng hồ Anh là ngữ pháp căn phiên bản nhưng mà ngẫu nhiên người nào cũng nên nắm rõ. Bài viết lách này giúp cho bạn tổ hợp 4 thì hiện nay tại: Thì lúc này đơn tiếp nối trả thành. Các khái niệm, công thức, cách sử dụng, tín hiệu nhận thấy nằm trong bài xích luyện áp dụng tiếp tục giúp cho bạn ghi lưu giữ kỹ năng cực tốt.

Thì lúc này đơn (Present Simple)

Thì lúc này đơn (Present Simple Tense) được dùng nhằm biểu diễn mô tả một thực sự phân biệt hay 1 hành vi xẩy ra lặp chuồn tái diễn theo dõi thói thân quen, năng lực, phong tục.

Bạn đang xem: các thì hiện tại trong tiếng anh

Công thức: 

Loại câu

Động kể từ thường

Động kể từ tobe

Khẳng định

S + V(s/ es) +…

Ví dụ: I go lớn school every day.

S + am/ is/ are + N/ Adj

Ví dụ: My mother is a doctor.

Phủ định

S + do/ does + not + V(nguyên mẫu) +…

Ví dụ: My father doesn’t go lớn work.

S + am/ is/ are + not + N/ Adj

Ví dụ: She isn’t tall.

Nghi vấn

Do/ Does + S + V(nguyên mẫu) +…?

Ví dụ: Do you lượt thích shopping?

Am/ Is/ Are + S + N/ Adj?

Ví dụ: Is he a student?

Wh - question

WH-word + do/ does + S + V (nguyên mẫu) +…?

Ví dụ: What vì thế you vì thế in your không lấy phí time?

WH-word + am/ is/ are + S +…?

Ví dụ: Where is she?

Cách sử dụng của thì lúc này đơn:

STT

Cách dùng

Ví dụ

1

Diễn mô tả hành động/sự việc thông thường xuyên ra mắt, lặp chuồn tái diễn hoặc nhằm có một thói thân quen.

My brother watches TV every evening.

2

Diễn mô tả một chân lý, thực sự phân biệt.

The Sun rises in the East.

3

Diễn mô tả vấn đề ra mắt theo dõi thời hạn biểu, đem chương trình rõ rệt.

The plane lớn America takes off at 8 a.m today.

4

Diễn mô tả xúc cảm, xúc cảm, tâm trí.

I think she is a bad person.

Dấu hiệu nhận thấy thì lúc này đơn là lúc vô câu có: 

  • Các trạng kể từ chỉ tần suất: Always (luôn luôn), often (thường xuyên), usually (thường xuyên), sometimes (thỉnh thoảng), frequently (thường xuyên), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), generally (nhìn chung), never (không bao giờ), regularly (thường xuyên), hardly (hiếm khi).

  • Các trạng kể từ chỉ thời gian: Every day, every morning, every week, every month, every year, weekly, monthly, daily, quarterly, yearly…

  • Once/ twice/ three times/ four times, a day/ week/ month/ year,…

Thì lúc này tiếp nối (Present Continuous)

Thì lúc này tiếp nối (Present Continuous) được dùng làm biểu diễn mô tả những sự việc/hành động ra mắt ngay lập tức khi trình bày hoặc xung xung quanh thời gian khi trình bày, hành vi bại vẫn còn đấy kế tiếp ra mắt, ko kết thúc ngay lập tức khi bại.

Công thức:

Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + am/ is/ are + V-ing

He is listening lớn pop music.

Phủ định

S + am/ is/ are + not + V-ing

I’m not doing my homework now.

Nghi vấn

Am/ Is/ Are + S + V-ing?

Is she studying English at present?

Wh - question

Wh- + am/ are/ is (not) + S + Ving?

What are you reading?

Cách sử dụng thì lúc này tiếp nối và ví dụ cụ thể:

STT

Cách dùng

Ví dụ

1

Diễn mô tả hành vi ra mắt ngay lập tức bên trên thời gian trình bày.

An is watching TV now.

2

Diễn mô tả sự việc/hành động trình bày công cộng đang được ra mắt tuy nhiên ko nhất thiết nên thực sự xẩy ra ngay lập tức khi trình bày.

He is quite busy these days, because he is doing an essay.

3

Diễn mô tả hành động/sự việc chuẩn bị xẩy ra vô sau này ngay sát.

The summer is coming.

4

Diễn mô tả hành động/sự việc thông thường xuyên lặp chuồn tái diễn.

At seven o’clock he is usually having dinner.

5

Diễn mô tả câu nói. phàn nàn, bực bản thân không dễ chịu của những người nói tới một yếu tố này bại.

He is always coming late.

6

Diễn mô tả một điều gì mới mẻ, rất khác với hiện tượng trước bại.

These days, most people are using messages instead of writing letters.

7

Diễn mô tả một điều gì bại cách tân và phát triển, thay cho thay đổi rộng lớn.

Your English is rapidly improving.

8

Dùng nhằm tóm lược hoặc kể lại nội dung mẩu truyện của bộ phim truyền hình, cuốn sách.

I’m reading a novel lớn the chapter when the main character is loving his enemy.

Các tín hiệu nhận thấy của thì lúc này tiếp nối bao gồm:

  • Trong câu đem trạng kể từ chỉ thời gian: Right now, now, at the moment, at present, at + thời hạn ví dụ (at 8 o’clock).

  • Trong câu đem những động từ: Watch!, Look!, Listen!, Watch out!, Keep silent!

Thì lúc này hoàn thành xong (Present Perfect)

Thì lúc này hoàn thành xong (Present perfect tense) được dùng làm biểu diễn mô tả một sự việc/hành động đang được chính thức vô vượt lên trên khứ kéo dãn cho tới lúc này, hoàn toàn có thể kế tiếp ra mắt vô sau này.

Công thức: 

Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + have/ has + VpII

He has lived in Hanoi since she was a little boy.

Phủ định

S + have/ has + not + VpII 

We haven’t played soccer for years.

Nghi vấn

Have/ Has + S + VpII +… ?

Has she ever traveled lớn Poland?

Wh - question

WH-word + have/ has + S (+ not) + VpII +…?

Where have your parents been? 

Cách dùng:

STT

Cách dùng

Ví dụ

1

Diễn mô tả hành động/sự việc chính thức vô vượt lên trên khứ và còn kế tiếp ra mắt ở lúc này.

John has stayed with his aunt since he graduated.

2

Diễn mô tả hành động/sự việc đang được xẩy ra rất nhiều lần vô vượt lên trên khứ.

We have seen this film four times. 

Xem thêm: bài tập thì quá khứ tiếp diễn

3

Diễn mô tả tay nghề hoặc những gì trải đời qua loa kể từ vượt lên trên khứ cho tới thời gian lúc này.

I have never been lớn Korea.

4

Diễn mô tả hành động/sự việc vừa phải mới mẻ ra mắt.

Has Biden just arrived? 

5

Nói về thời gian khi vấn đề xẩy ra ko được thấu hiểu hoặc ko cần thiết.

I can’t come trang chủ. I have lost my key.

6

Chỉ vấn đề vừa phải mới mẻ ra mắt, kết quả của chính nó vẫn còn đấy tác động cho tới lúc này.

He has canceled the meeting. 

7

Diễn mô tả hành vi đang được xẩy ra vô vượt lên trên khứ tuy nhiên cần thiết bên trên thời gian trình bày.

You can’t text u. I have lost my phone.

Dấu hiệu nhận biết: 

  • Khi vô câu đem những kể từ đi kèm theo như this morning, today, this evening…

  • Xuất hiện nay những kể từ ever, never, just, yet…

Thì lúc này hoàn thành xong tiếp nối (Present Perfect Continuous)

Thì lúc này hoàn thành xong tiếp nối (Present Perfect Continuous) được dùng làm biểu diễn mô tả vấn đề xẩy ra vô vượt lên trên khứ, kế tiếp ở lúc này và hoàn toàn có thể tiếp nối ở sau này. Hành động/sự việc được nhấn mạnh vấn đề thời hạn đang được xẩy ra và đem tính liên tiếp.

Công thức: 

Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + have/has + been + V-ing

She has been studying Chinese for 8 years.

Phủ định

S + have/ has + not + been + V-ing

She hasn’t been studying Chinese for 8 years.

Nghi vấn

Have/Has + S+ been + V_ing?

Has she been studying Chinese?

Wh - question

(WH) + have/ has + S + been + V-ing?

What has he been doing for the last 30 minutes?

Cách sử dụng của thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn:

STT

Cách dùng

Ví dụ

1

Diễn mô tả hành vi chính thức vô vượt lên trên khứ và còn kế tiếp kéo dãn cho tới lúc này, nhấn mạnh vấn đề tính liên tiếp.

Jack has been waiting for Anna all day.

2

Diễn mô tả hành vi đang được kết cổ động vô vượt lên trên khứ tuy nhiên người trình bày quan hoài cho tới thành quả lúc này.

Someone’s been eating my meal.

Các tín hiệu nhận thấy và ví dụ về thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn:

  • Since + mốc thời hạn ko rõ rệt (từ khi). Ví dụ: She has been answering the phone since I came.

  • For + mốc thời hạn đúng đắn (trong khoảng). Ví dụ: I have been playing games for 3 years.

  • All + khoảng chừng thời hạn. Ví dụ: They have been cooking all the evening.

Xem thêm: 100 câu thì lúc này tiếp nối ví dụ Theo phong cách sử dụng chi tiết

Tổng ăn ý bài xích luyện những thì lúc này đơn tiếp nối trả thành

Bài 1: Bài luyện thì lúc này đơn - Điền dạng đích thị của kể từ vô ngoặc

1. She always ______delicious meals. (make)

2. Tome______eggs. (not eat)

3. They______(do) the homework on Sunday.

4. He ______ a new T-shirt today. (buy)

5. My mom ______ shopping every week. (go)

6. ______Duong and Hoa ______ lớn work by bus every day? (go)

7. _____ your parents ______with your decision? (agree)

8. My sister ______ her hair every day (wash)

9. Police ______ robbers (catch)

Bài 2. Bài luyện thì lúc này tiếp nối - Viết câu sau đây ở thì lúc này tiếp nối.

1. My/ dad/ water/ some plants/ the/ garden.

2. My/ mom/ clean/ floor/.

3. Mary/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

4. They/ ask/ a/ man/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

5. My/ student/ draw/ a/ beautiful/ picture

Bài 3. Bài luyện thì lúc này hoàn thành xong - Chia động kể từ vô ngoặc. 

1. They ______a new lamp. (buy)

2. We ______our holiday yet. (not/ plan)

3. He just ______ out for 2 hours. (go)

4. I ______ my plan. (not/finish)

5.  ______ you ______ this lesson yet? ( learn)

Bài 4. Bài luyện thì lúc này hoàn thành xong tiếp nối - Chia động kể từ vô ngoặc.

1. She ……………… (work) here for five years.

2. I ……………… (study) all day.

3. You ……………… (eat) a lot recently.

4. We ……………… (live) in London for six months.

5. He ……………… (play) football, so sánh he’s tired.

6. They ……………… (learn) English for two years.

7. I ……………… (cook) so sánh I’m really hot.

8. She ……………… (go) lớn the cinema every weekend for years.

9. It ……………… (rain) and the pavement is wet.

10. You ……………… (sleep) for eleven hours.

ĐÁP ÁN

Bài 1: 

1. She always makes delicious meals.

2. Tome does not eat eggs.

3. They vì thế the homework on Sunday.

4. He buys a new T-shirt today. 

5. My mom goes shopping every week.

6. Do Duong and Hoa go lớn work by bus every day?

7. Do your parents agree with your decision?

8. My sister washes her hair every day.

9. Police catch robbers.

Bài 2. 

1. My dad is watering some plants in the garden.

2. My mom is cleaning the floor.

3. Mary is having lunch with her friends in a restaurant.

4. They are asking a man about the way lớn the railway station.

Bài 3. 

1. They have bought a new lamp.

2. We haven't planned our holiday yet.

3. He just has gone out for 2 hours.

4. I haven't finished my plan.

5. Have you learned this lesson yet?

Bài 4. 

1.  She has been working here for five years.

2. I have been studying all day.

3. You have been eating a lot recently.

4. We have been living in London for six months.

5. He has been playing football, so sánh he’s tired.

6. They have been learning English for two years.

7. I have been cooking so sánh I’m really hot.

8. She has been going lớn the cinema every weekend for years.

9. It has been raining and the pavement is wet.

10. You have been sleeping for eleven hours.

Xem thêm: [GÓC TƯ VẤN] Nên học tập giờ đồng hồ anh qua loa ứng dụng phần mềm hoặc cho tới trung tâm thì hiệu suất cao hơn?

Xem thêm: vẽ tranh ước mơ của em làm bác sĩ

Để ghi lưu giữ trọn vẹn kỹ năng tổ hợp của 4 thì hiện nay tại: Thì lúc này đơn tiếp nối hoàn thành xong, các bạn hãy học tập kỹ khái niệm, cấu tạo và áp dụng nó thực hiện bài xích luyện. Quý Khách nên thực hành thực tế thiệt thuần thục nhằm đoạn đường đoạt được giờ đồng hồ Anh tăng đơn giản dễ dàng nhé!

Để chung bé nhỏ hoàn toàn có thể nắm rõ kỹ năng ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, ba mẹ hoàn toàn có thể cho tới con cái nghe truyện, học tập những dạng câu trải qua những hình mẫu truyện của Monkey Stories. Đồng thời, không ngừng mở rộng tăng kể từ vựng và vạc âm, hành động tự nhiên giờ đồng hồ Anh đảm bảo chất lượng rộng lớn thường ngày nằm trong Monkey Junior

Monkey Stories với cách thức học tập giờ đồng hồ Anh qua loa chuyện tranh tương tác chung con cái hít vào giờ đồng hồ Anh một cơ hội đương nhiên. Trẻ được dữ thế chủ động, tương tác tuy nhiên là học tập qua loa app!