các dạng toán lớp 4 có đáp án

2.7/5 - (6 votes)

Lớp 4 được reviews rằng công tác học tập năng rộng lớn lớp 5 và những lớp không giống thật nhiều. chính vì vậy, khi tham gia học lớp 4, nếu như những nhỏ bé học tập chất lượng, lên lớp 5 tiếp tục rất rất nhẹ dịu. Hôm ni,  WElearn gia sư vẫn tổ hợp các dạng toán lớp 4 thông thường gặp sẽ giúp đỡ những nhỏ bé học tập vững vàng kỹ năng môn toán rộng lớn. Cùng theo đòi dõi nhé!

Bạn đang xem: các dạng toán lớp 4 có đáp án

>>>> Xem thêm: Gia sư Lớp 4

1. Các dạng bài xích tập luyện Lớp 4

Dạng 1: Tìm nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhì số bại liệt.

Công thức:

 • Số rộng lớn = (Tổng + Hiệu): 2 = Tổng – số bé
 • Số nhỏ bé = (Tổng – Hiệu): 2 = Tổng – số lớn

Ví dụ: Hãy cho thấy thêm nhì số Khi sở hữu tổng là 24 và hiệu là 6 

Giải: 

 • Số rộng lớn nên mò mẫm là: (24 + 6) : 2 = 15
 • Số nhỏ bé nên mò mẫm là: (24 – 6) : 2 = 9

Dạng 2: Tìm nhì số lúc biết tổng – tỉ và hiệu – tỉ

Các bước thực hiện bài:

Bước 1: Vẽ sơ đồ dùng tóm tắt

Bước 2: 

 • Tính tổng số phần đều nhau lúc biết tổng,
 • Tính hiệu số phần đều nhau lúc biết hiệu

Bước 3: Công thức tính

 • Đề bài xích cho tới tổng 2 số: 
  • Số loại nhất = (Tổng : tổng số phần bởi vì nhau) x số phần của số loại nhất
  • Số loại nhì = (Tổng : tổng số phần bởi vì nhau) x số phần của số loại nhì = Tổng – số loại nhất
 • Đề bài xích cho tới hiệu 2 số:
  • Số loại nhất = (Hiệu : hiệu số phần bởi vì nhau) x số phần của số loại nhất
  • Số loại nhì = (Hiệu : hiệu số phần bởi vì nhau) x số phần của số loại nhì = Tổng – số loại nhất

Ví dụ việc Hiệu – tỉ

Năm ni, u vội vàng con cái 4 đợt về số tuổi hạc. Trong 3 năm trước đó, số tuổi hạc của u nhiều hơn nữa số tuổi hạc của con cái là 27. Hỏi trong năm này u từng nào tuổi? Con từng nào tuổi?

Giải: 

Hiệu số tuổi hạc của 2 u con cái sẽ không còn khi nào thay đổi. Vì con cái tăng từng nào tuổi hạc thì u cũng tăng từng ấy tuổi hạc.

Tuổi u vội vàng 4 đợt con cái → Hiệu số phần đều nhau là 3 phần

 • Số tuổi hạc con cái là: 27 : 3 x 1 = 9
 • Số tuổi hạc của u là 27 : 3 x 4 = 36

Ví dụ việc Tổng – tỉ

Tổng số tuổi hạc của 2 u con cái là 55 tuổi hạc. Tuổi u rộng lớn 4 đợt tuổi hạc con cái, tính tuổi hạc của từng người.

Các bài xích tập luyện thông thường gặp gỡ lớp 4

Các bài xích tập luyện thông thường gặp gỡ lớp 4

Giải: 

Mẹ vội vàng 4 đợt tuổi hạc con cái → Tổng số phần đều nhau 5

 • Tuổi con cái là: 55 : 5 = 11
 • Tuổi u là: 55 : 5 x 4 = 44

Dạng 3: Tìm khoảng cộng

Công thức: Trung bình nằm trong = (Số loại 1 + Số thứ hai +…+ Số loại n) : n

Ví dụ: Tìm khoảng nằm trong của 3 số: 27 29 và 25

Giải: Trung bình nằm trong của 3 số là: (27 + 29 + 25) : 3 = 27

Dạng 4: Bài tập luyện về phát âm, ghi chép, cấu trúc số tự động nhiên

Lý thuyết:

 • Lớp đơn vị chức năng bao gồm 3 hàng: mặt hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, mặt hàng trăm
 • Lớp ngàn bao gồm 3 hàng: mặt hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng nghìn nghìn
 • Lớp triệu gồm: Hàng triệu, hàng trăm triệu, mặt hàng tăm triệu

Ví dụ: Đọc những số sau:

 • 100000: Một trăm nghìn
 • 123 000 209: Một trăm nhì mươi tía triệu nhì trăm lẻ chín

Dạng 5: Bài tập luyện về tính chất, mò mẫm bộ phận không biết của luật lệ tính

Dạng bài xích Tìm x

Nguyên tắc

 • Muốn mò mẫm số hạng không biết tớ lấy tổng trừ lên đường số hạng vẫn biết
 • Muốn mò mẫm quá số không biết, tớ lấy tích trừ lên đường quá số vẫn biết
 • Muốn mò mẫm số trừ, tớ lấy số bị trừ trừ lên đường hiệu
 • Muốn mò mẫm số bị trừ, tớ lấy hiệu cùng theo với số trừ
 • Muốn mò mẫm số bị phân chia, tớ lấy thương nhân với số chia
 • Muốn mò mẫm số phân chia, tớ lấy số bị phân chia chia cho tới thương
 • Trong việc phân chia sở hữu số dư, ham muốn mò mẫm số bị phân chia tớ lấy thương nhân với số phân chia nằm trong số dư
 • Trong việc phân chia sở hữu số dư, ham muốn mò mẫm số phân chia tớ lấy số bị phân chia trừ cho tới số dư rồi phân chia cho tới thương

Lưu ý: 

 • Trong biểu thức sở hữu cả luật lệ nằm trong – trừ và luật lệ nhân – phân chia, tớ nên thực hiện nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau
 • Trong biểu thức chỉ mất luật lệ nằm trong – trừ hoặc luật lệ nhân – phân chia, tớ thực hiện trừ trái ngược quý phái phải
 • Trong biểu thức sở hữu lốt ngoặc, tớ là nhập ngoặc trước và theo đòi loại tự: () → [] → {}

Ví dụ: Tìm x

(10 + X) x 5 – 2 = 123

(10 + X) x 5 = 125

10 + X = 25 => X = 15

Dạng bài xích Đặt tính rồi tính

Nguyên tắc: Đặt những bộ phận của luật lệ tính trực tiếp cột cùng nhau. Hàng đơn vị chức năng trực tiếp với mặt hàng đơn vị chức năng, hàng trăm trực tiếp với mặt hàng chục

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 45672 + 90234

            45672

 • 90234

          135906

Dạng 6: Bài tập luyện về thay đổi đơn vị chức năng đo đại lượng

Nguyên tắc

 • Khối lượng: Tấn, tạ, yến, kilogam, hg, dag, g (1 tấn = 10 tạ = 100 yến = 1000kg = 10000 hg = 100000 dag = 1000000g)
 • Độ dài: Km, hm, dam, m, dm, centimet, milimet (1 km = 10 hm = 100 dam = 1000m = 10000 dm = 100000 centimet = 1000000mm)
 • Diện tích: mét vuông, dm2, cm2 (1 km2 = 100 hm2 = 10000 dam2 = 100000m2 = 1000000 dm2 = 10000000 cm2 = 100000000mm2)

Ví dụ: Viết số phù hợp nhập vị trí chấm:

 • 1 tấn = 10 tạ;
 • 2 tấn 3 tạ = 23 tạ;
 • 4 tấn 6 kilogam = 4006kg;

Dạng 7: Bài tập luyện về tính chất chu vi và ăn mặc tích

Công thức tính chu vi: 

 • Hình chữ nhật, hình tam giác, hình vuông: Tổng phỏng nhiều năm những cạnh
 • Hình tròn: 3,14 x Đường kính = 3,14 x 2 x Bán kính

Công thức tính diện tích

 • Hình vuông: Độ nhiều năm một cạnh nhân với chủ yếu nó
 • Hình chữ nhật: Tích chiều nhiều năm nhân nhiều rộng
 • Hình tam giác: Độ nhiều năm lòng nhân độ cao phân chia 2
 • Hình thang: (đáy rộng lớn + lòng bé) x độ cao : 2
 • Hình tròn: Bán kính x nửa đường kính x 3,14 = 4 2 lần bán kính x 2 lần bán kính x 314
 • Hình bình hành: Độ nhiều năm lòng nhân chiều cao
 • Hình thoi: Tích 2 đàng chéo
Các dạng toán cơ bạn dạng lớp 4

Các dạng toán cơ bạn dạng lớp 4

Ví dụ: Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 24 m và chiều rộng lớn 18m.

 • Chu vi: (24 + 18) x 2 = 84 m
 • Diện tích: 24 x 8 = 192 m2

Dạng 8: Bài tập luyện về những luật lệ tính

Ví dụ: Tính bởi vì nhì cơ hội 143 x (76 + 24)

 • Cách 1: 143 x (76 + 24) = 143 x 100 = 14300
 • Cách 2: 143 x (76 + 24) = 143 x 76 + 143 x 24 = 10868 + 3432 = 14300

Dạng 9: Bài tập luyện về tín hiệu phân chia không còn cho tới 2, 3, 5, 9

Nguyên tắc:

 • Các số phân chia không còn cho tới 2: Tận nằm trong là 2, 4, 6, 8, 0
 • Chia không còn cho tới 5: Tận nằm trong là 0 và 5
 • Chia không còn cho tới 2 và 5: Tận nằm trong là 0
 • Chia không còn cho tới 3: Tổng những chữ số phân chia không còn cho tới 3
 • Chia không còn cho tới 9: Tổng những chữ số phân chia không còn cho tới 9
 • Số phân chia không còn cho tới 9 tiếp tục phân chia không còn cho tới 3 tuy nhiên số phân chia không còn cho tới 3 ko có thể vẫn phân chia không còn cho tới 9

Ví dụ: Tìm chữ số phù hợp điền nhập dù rỗng nhằm được:

 1. 13… phân chia không còn cho tới 3;
 2. 4…0 phân chia không còn 9;
 3. 24… phân chia không còn cho tất cả 3 và 5;
 4.  47… phân chia không còn cho tất cả 2 và 3;

Giải: 

 1. 1 + 3 = 4. Số phân chia không còn cho tới Khi tổng nó phân chia không còn cho tới 3 → điền nhập vị trí rỗng số 2 và để được tổng là 6 ( 1 + 3 + 2)
 2. 4 + 0 = 4. Số phân chia không còn cho tới Khi tổng nó phân chia không còn cho tới 9 → điền nhập vị trí rỗng số 5 và để được tổng là 9 ( 4 + 5 + 0)
 3. 2 + 4 = 6 → thỏa phân chia không còn cho tới 3. Để phân chia không còn cho tới 5 thì tận nằm trong được xem là 0 nhằm phù hợp
 4. 4 + 7 = 12 → thỏa phân chia không còn cho tới 3. Để phân chia không còn cho tới 2 thì tận nằm trong được xem là số 0 nhằm phù hợp

Dạng 10: Bài tập luyện về phân số

Rút gọn gàng phân số

Quy tắc: Chia cả tử và kiểu của phân số cho những số tương thích và để được phân số tối giản nhất

Ví dụ:

→ Chia cả tử và kiểu cho tới 2

→ Chia cả tử và kiểu cho tới 27

Tìm phân số của một số

Ví dụ: Mẹ 49 tuổi hạc, tuổi hạc con cái bởi vì 2/7 tuổi hạc u. Hỏi con cái từng nào tuổi?

Giải: Tuổi con cái bởi vì 2/7 tuổi hạc u → Tuổi u 7 phần, tuổi hạc con cái 2 phần

Tuổi con cái là: 49 : 7 x 2 = 15 tuổi

Dạng 11: Bài toán về tỉ số

Quy tắc: Để tính tỷ số thân thiện 2 số, tớ lấy một số trong những phân chia cho tới số sót lại. Sau bại liệt rút gọn gàng phân số đến mức độ tối giản

Ví dụ: Tính tỉ số thân thiện 27 và 51

27 : 51c= 2751=917

2. Bài tập luyện áp dụng các dạng Toán Lớp 4

Bài 1: Xe loại nhất chở được 25T mặt hàng, xe pháo loại nhì chở 35 tấn mặt hàng. Xe loại tía chở rộng lớn khoảng nằm trong 3 xe pháo là 10. Hỏi xe pháo loại 3 chở từng nào tấn hàng?

Bài 2: Xe loại nhất chở được 25T mặt hàng, xe pháo loại nhì chở 35 tấn mặt hàng. Xe loại tía chở kém cỏi khoảng nằm trong 3 xe pháo là 10. Hỏi xe pháo loại 3 chở từng nào tấn hàng?

Bài 3:

 1. a) Tìm 2 số chẵn tiếp tục sở hữu tông bởi vì 4010.
 2. b) Tìm nhì số ngẫu nhiên sở hữu tổng bởi vì 2345 và thân thiện bọn chúng sở hữu 24 số ngẫu nhiên.

Bài 4:

 1. Có từng nào số chỉ mất 3 chữ số
 2. Có từng nào số sở hữu 3 chữ số đều lẻ.

Bài 10: Tổng số tuổi hạc của nhì phụ thân con cái là 64. Tìm số tuổi hạc từng người biết tuổi hạc phụ thân kém cỏi 3 đợt tuổi hạc 5n là 4 tuổi

Bài 6. Viết những số sau:

a/ Hai trăm linh tía nghìn:……………………………………………………………………

b/ Một triệu chín trăm tứ mươi nhì ngàn tía trăm:………………………………………

c/ Ba trăm linh tám triệu ko ngàn chín trăm sáu mươi hai:……………………………..

Bài 7. Tìm x:

a/ x + 456788 = 9867655

b/ x – 23345 = 9886

Xem thêm: vẽ tranh ước mơ của em làm bác sĩ

c/ 283476 + x = 986352

d/ nó × 123 = 44772

Bài 8. Đặt tính rồi tính:

224454 + 98808

200000 – 9876

5454 x 43

654 x 508

39212 : 43

10988 : 123

Bài 9. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a/ 12347 + 23455 + 76545

b/ 123 x 4 x 25

c/ 2 x 4 x 25 x 50

d/ (450 x 27) : 50

Bài 10. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm:

a/ 20000 kilogam = ……tạ;

b/ 12000 tạ = ……tấn;

c/ 45000 g = .…kg;

d/ 23000kg = ….tấn

e/ 3456 kilogam = ……tấn…….kg;

g/ 1929 g = …….kilogam ….. g;

h/ 349 kilogam =…….tạ……kg

Các dạng toán cơ bạn dạng lớp 4

Các dạng toán cơ bạn dạng lớp 4

Bài 11. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm:

a/ 3 km = ………m;

b/ 3km 54m =……..m;

c/ 12 m = …….dm;

d/ 7m 4cm = ……cm

g/ một nửa km = …….m;

h/ 1/5 m = …….cm;

i/ 2600dm = …….m;

k/ 4200cm = ……m;

Bài 12. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm

a/ 5m2 = …….dm2;

b/ 12 dm2 = ……..cm2;

c/ 3m2 = ……..cm2;

d/23m2 = ………..cm2

e/ 4500dm2= …….m2;

g/ 30000cm2= ……….dm2;

h/ 1200000m2=……………m2

Bài 13. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 24 m và chiều rộng lớn 18m.

Bài 14. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 4dm và chiều rộng lớn 36cm.

Bài 15. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 18cm và chiều rộng lớn kém cỏi chiều nhiều năm 2cm.

Bài 16. Một thị trấn cảm nhận được 215 vỏ hộp cây viết chì color, từng vỏ hộp sở hữu 24 cây viết chì. Huyện bại liệt chia đều cho 2 bên số cây viết chì color bại liệt cho tới 86 lớp. Hỏi từng lớp cảm nhận được từng nào cây viết chì color.

Bài 17. Một xe pháo xe hơi chở 27 bao gạo, từng bao nặng trĩu 50kg và chở 25 bao mì, từng bao nặng trĩu 30 kilogam. Hỏi xe pháo bại liệt chở toàn bộ từng nào ki –lô-gam gạo và mì.

Bài 18. Trong những số 1476; 23490; 3258; 43005; 2477; 39374.

a/ Các số phân chia không còn cho tới 2:

b/ Các số phân chia không còn cho tới 5:

c/ Các số phân chia không còn cho tới 2 và 5:

d/ Các số phân chia không còn cho tới 3:

e/ Các số phân chia không còn 9:

g/ Các số phân chia không còn cho tới 3 tuy nhiên ko phân chia không còn cho tới 9:

h/ Các số phân chia không còn cho tất cả 2, 3, 5 và 9:

Bài 19. Lớp 4A sở hữu 16 học viên nam giới và số học viên nữ giới bởi vì 9/8 số học viên nam giới. Hỏi lớp bại liệt sở hữu từng nào học tập sinh?

Bài trăng tròn. Một Sảnh ngôi trường hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 60m, chiều rộng lớn bởi vì 3/5 chiều nhiều năm. Tính chu vi và diện tích S của Sảnh ngôi trường bại liệt.

Bài 21. Một siêu thị sở hữu 50 kilogam đàng. Buổi sáng sủa buôn bán 10 kilogam đàng, giờ chiều buôn bán 3/8 số đàng sót lại. Hỏi cả nhì buổi siêu thị buôn bán từng nào ki-lô-gam đường?

Bài 22. Trong vỏ hộp sở hữu 2 cây viết đỏ ối và 8 cây viết xanh rờn.

a/ Viết tỉ sô của số cây viết đỏ ối và sô cây viết xanh

b/ Viết tỉ số của sô cây viết xanh rờn và số cây viết đỏ

Như vậy, nội dung bài viết vẫn tổ hợp Tất Cả Các Dạng Toán Thường Gặp Lớp 4 Hay Nhất. Hy vọng những kỹ năng và những bài xích tập luyện nhưng mà WElearn share rất có thể hùn những nhỏ bé nâng cao môn toán rộng lớn.

Xem tăng những nội dung bài viết liên quan

 • Mách quý khách Tất Cả Cách Học Tốt Môn Toán 11 Hay Nhất
 • Mách quý khách Công Thức Tính Lãi Kép Chính Xác Nhất
 • Làm Chủ Toán Học Với Công Thức Logarit

 

Xem thêm: chu vi và diện tích hình vuông