bleeding là gì

What is a normal menstrual cycle?

The normal length of the menstrual cycle is typically between 24 days and 38 days. A normal menstrual period generally lasts up đồ sộ 8 days.

Bạn đang xem: bleeding là gì

[bg_collapse view=”button-blue” color=”#f7f7f7″ icon=”arrow” expand_text=”Translate” collapse_text=”Hide translation” ]

Độ lâu năm của một chu kỳ luân hồi kinh nguyệt nổi bật là kể từ 24 cho tới 38 ngày. Nhìn cộng đồng, thời hạn hành kinh thông thường kéo dãn dài tối nhiều 8 ngày

[/bg_collapse]

When is bleeding abnormal?

Bleeding in any of the following situations is considered abnormal uterine bleeding:

 • Bleeding or spotting between periods
 • Bleeding or spotting after sex
 • Heavy bleeding during your period
 • Menstrual cycles that are longer phàn nàn 38 days or shorter phàn nàn 24 days
 • “Irregular” periods in which cycle length varies by more phàn nàn 7–9 days
 • Bleeding after menopause
[bg_collapse view=”button-blue” color=”#f7f7f7″ icon=”arrow” expand_text=”Translate” collapse_text=”Hide translation” ]

Xuất huyết vô bất kì trường hợp nào là tại đây rất có thể xem như là xuất huyết tử cung bất thường:

 •  Xuất huyết hoặc phết huyết trong số những chu kì
 •  Xuất huyết hoặc phêt huyết sau khoản thời gian mối quan hệ tình dục
 • Xuất huyết nhiều vô kỳ kinh của bạn
 • Các chu kỳ luân hồi kinh lâu năm vượt lên trên 38 ngày hoặc ngắn lại hơn 24 ngày
 • Các kỳ hành kinh phi lý đem số ngày hành kinh thay cho thay đổi khoảng tầm nhiều hơn thế 7 cho tới 9 ngày
 • Xuất huyết sau mãn kinh 
[/bg_collapse]

At what ages is abnormal bleeding more common?

Abnormal bleeding can occur at any age. However, at certain times in a woman’s life it is common for periods đồ sộ be somewhat irregular. Periods may not occur regularly when a girl first starts having them (around age 9–14 years). During perimenopause (beginning in the mid–40s), the number of days between periods may change. It also is normal đồ sộ skip periods or for bleeding đồ sộ get lighter or heavier during perimenopause.

[bg_collapse view=”button-blue” color=”#f7f7f7″ icon=”arrow” expand_text=”Translate” collapse_text=”Hide translation” ]

Xuất huyết phi lý rất có thể gặp gỡ ở bất kì giới hạn tuổi nào là .Tuy nhiên, ở một vài ba thời gian vô cuộc sống người phụ nữ giới, những chu kỳ luân hồi có tương đối ko đều cũng chính là thông thường. Các chu kì kinh rất có thể ko xuất hiện tại đều khi một nhỏ nhắn gái hành kinh thứ tự trước tiên (xung xung quanh 9 tuổi hạc cho tới 14 tuổi) . Trong trong cả thời gian quanh mãn kinh (bắt đầu thân thuộc giới hạn tuổi 40), số ngày đi ra trong số những chu kì rất có thể thay cho thay đổi. Cũng là thông thường nếu như vắng tanh mặt mũi vài ba mùa hành kinh hoặc lượng huyết kinh thấp hơn hoăc nhiều hơn thế vô thời gian xung quanh mãn kinh.

[/bg_collapse]

What causes abnormal bleeding?

Some of the causes of abnormal bleeding include the following:

 • Problems with ovulation
 • Fibroids and polyps
 • A condition in which the endometrium grows into the wall of the uterus
 • Bleeding disorders
 • Problems linked đồ sộ some birth control methods, such as an intrauterine device (IUD) or birth control pills
 • Miscarriage
 • Ectopic pregnancy
 • Certain types of cancer, such as cancer of the uterus

Your obstetrician–gynecologist (ob-gyn) or other health care professional may start by checking for problems most common in your age group. Some of them are not serious and are easy đồ sộ treat. Others can be more serious. All should be checked.

[bg_collapse view=”button-blue” color=”#f7f7f7″ icon=”arrow” expand_text=”Translate” collapse_text=”Hide translation” ]

Một vài ba vẹn toàn nhân chảy máu phi lý bao gồm:

 • Các yếu tố về rụng trứng
 • U xơ tử cungpolyp
 • Tình trạng nội mạc tử cung cải tiến và phát triển vô vào thành tử cung
 • Rối loàn sầm uất máu
 • Các yếu tố tương quan cho tới một trong những cách thức ngừa bầu, như dụng cụ tử cung (IUD) hoặc dung dịch ngừa thai
 • Sảy thai
 • Thai ngoài tử cung
 • Một vài ba dạng ung thư, ví dụ ung thư tử cung.

Bác sĩ mẹ khoa (ob-gyn) của doanh nghiệp hoặc những chưng sĩ không giống rất có thể chính thức từ các việc thanh tra rà soát những yếu tố thông thường gặp gỡ nhất vô group tuổi hạc của doanh nghiệp. Một vài ba vô số bọn chúng ko nguy hiểm và dễ dàng chữa trị. Một số không giống rất có thể nguy hiểm rộng lớn. Tất cả nên được nhận xét.

[/bg_collapse]

How is abnormal bleeding diagnosed?

Your ob-gyn or other health care professional will ask about your health history and your menstrual cycle. It may be helpful đồ sộ keep track of your menstrual cycle before your visit. Note the dates, length, and type (light, medium, heavy, or spotting) of your bleeding on a calendar. You also can use a điện thoại thông minh ứng dụng designed đồ sộ track menstrual cycles.

You will have a physical exam. You also may have blood tests. These tests kiểm tra your blood count and hooc môn levels and rule out some diseases of the blood. You also may have a pregnancy test and tests for sexually transmitted
infections (STIs)
.

[bg_collapse view=”button-blue” color=”#f7f7f7″ icon=”arrow” expand_text=”Translate” collapse_text=”Hide translation” ]

Bác sĩ mẹ khoa hoặc những chưng sĩ không giống tiếp tục căn vặn về chi phí căn và chu kỳ luân hồi kinh nguyệt của doanh nghiệp. Việc theo gót dõi chu kỳ luân hồi kinh nguyệt của doanh nghiệp trước lúc đi kiểm tra sức khỏe rất có thể mang lại lợi ích. Ghi chú ngày, lượng, và loại hành kinh (ít, khoảng, nhiều, vệt) bên trên lịch. Quý khách hàng rất có thể dùng tiện lợi điện thoại cảm ứng thông minh được kiến thiết nhằm theo gót dõi chu kì kinh nguyệt.

Bạn sẽ tiến hành nhà lao thực thể. Quý khách hàng cũng rất có thể được sản xuất xét nghiệm huyết. Những xét nghiệm này đánh giá công thức huyết của doanh nghiệp, lượng hooc môn và loại trừ một trong những căn bệnh về huyết. Quý khách hàng cũng rất có thể được sản xuất xét nghiệm bầu và xét nghiệm những bệnh lây qua quýt đàng dục tình.

[/bg_collapse]

What tests may be needed đồ sộ diagnose abnormal bleeding?

Xem thêm: quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi

Based on your symptoms and your age, other tests may be needed. Some of these tests can be done in your ob-gyn’s office. Others may be done at a hospital or surgical center:

 • Ultrasound exam—Sound waves are used đồ sộ make a picture of the pelvic organs.
 • Hysteroscopy—A thin, lighted scope is inserted through the vagina and the opening of the cervix. It allows your ob-gyn or other health care professional đồ sộ see the inside of the uterus.
 • Endometrial biopsy—A sample of the endometrium is removed and looked at under a microscope.
 • Sonohysterography—Fluid is placed in the uterus through a thin tube while ultrasound images are made of the inside of the uterus.
 • Magnetic resonance imaging (MRI)—An MRI exam uses a strong magnetic field and sound waves đồ sộ create images of the internal organs.
 • Computed tomography (CT)—This X-ray procedure shows internal organs and structures in cross section.

[bg_collapse view=”button-blue” color=”#f7f7f7″ icon=”arrow” expand_text=”Translate” collapse_text=”Hide translation” ]

Dựa bên trên những triệu bệnh và tuổi hạc của doanh nghiệp, rất có thể có nhu cầu các xét nghiệm không giống. Một vài ba xét nghiệm rất có thể được triển khai bên trên chống nhà lao mẹ khoa. Một số không giống rất có thể được sản xuất bên trên cơ sở y tế hoặc trung tâm phẫu thuật.

 • Siêu âm – sóng âm được dùng muốn tạo hình hình ảnh của những ban ngành vô khuông chậu.
 • Soi tử cung – Một ống soi miếng và sáng sủa được tiến hành trải qua âm hộ và lỗ cổ tử cung. Nó được chấp nhận chưng sĩ mẹ khoa của doanh nghiệp hoặc Chuyên Viên che chở sức mạnh nhận ra phía bên trong tử cung.
 • Sinh thiết nội mạc tử cung – Một miếng của nội mạc tử cung được lôi ra và được soi bên dưới kính hiển vi.
 • Siêu âm chống tử cung –  là dịch được bơm vô vào tử cung trải qua một ống nhỏ trong những lúc hình hình ảnh siêu thanh được tạo nên phía bên trong tử cung.
 • Chụp nằm trong tận hưởng kể từ – MRI – là xét nghiệm dùng 1 kể từ ngôi trường mạnh và sóng siêu thanh muốn tạo đi ra hình hình ảnh của những ban ngành nội tạng.
 • Chụp hạn chế lớp vi tính – CT – là quy trình tia X đã cho chúng ta thấy những ban ngành nội tạng và những cấu hình vô mặt phẳng cắt ngang.
[/bg_collapse]

What medications are used đồ sộ help control abnormal bleeding?

Medications often are tried first đồ sộ treat irregular or heavy menstrual bleeding. The medications that may be used include the following:

 • Hormonal birth control methods—Birth control pills, the skin patch, and the vaginal ring contain hormones. These hormones can lighten menstrual flow. They also help make periods more regular.
 • Gonadotropin-releasing hooc môn (GnRH) agonists—These drugs can stop the menstrual cycle and reduce the size of fibroids.
 • Tranexamic acid—This medication treats heavy menstrual bleeding.
 • Nonsteroidal anti-inflammatory drugs—These drugs, which include ibuprofen, may help control heavy bleeding and relieve menstrual cramps.
 • Antibiotics—If you have an infection, you may be given an antibiotic.
 • Special medications—If you have a bleeding disorder, your treatment may include medication đồ sộ help your blood clot.
[bg_collapse view=”button-blue” color=”#f7f7f7″ icon=”arrow” expand_text=”Translate” collapse_text=”Hide translation” ]

Mời chúng ta thực hành thực tế dịch^^

[/bg_collapse]

What types of surgery are performed đồ sộ treat abnormal bleeding?

If medication does not reduce your bleeding, a surgical procedure may be needed. There are different types of surgery depending on your condition, your age, and whether you want đồ sộ have more children.

Endometrial ablation destroys the lining of the uterus. It stops or reduces the total amount of bleeding. Pregnancy is not likely after ablation, but it can happen. If it does, the risk of serious complications, including life-threatening bleeding, is greatly increased. If you have this procedure, you will need đồ sộ use birth control until after menopause.

Uterine artery embolization is a procedure used đồ sộ treat fibroids. This procedure blocks the blood vessels đồ sộ the uterus, which in turn stops the blood flow that fibroids need đồ sộ grow. Another treatment, myomectomy, removes the fibroids but not the uterus.

Hysterectomy, the surgical removal of the uterus, is used đồ sộ treat some conditions or when other treatments have failed. Hysterectomy also is used đồ sộ treat endometrial cancer. After the uterus is removed, a woman can no longer get pregnant and will no longer have periods.

[bg_collapse view=”button-blue” color=”#f7f7f7″ icon=”arrow” expand_text=”Translate” collapse_text=”Hide translation” ]

Mời chúng ta thực hành thực tế dịch^^   

[/bg_collapse]

Source: https://www.acog.org/Patients/FAQs/Abnormal-Uterine-Bleeding

Class20-Thuật Ngữ Giải Phẫu

Hướng Dẫn: Ths.Bs Nguyễn Thái Duy

Xem thêm: vẽ tranh chủ đề ươc mơ của em