bài tập tích vô hướng của hai vectơ

Ôn thi tuyển sinh 10 2022 : Video 3 : Tổng hợp Vi-et nâng cao ( xem là 8+ )
Ôn thi tuyển sinh 10 2022 : Video 3 : Tổng hợp Vi-et nâng cao ( xem là 8+ )

Bạn đang xem: bài tập tích vô hướng của hai vectơ

Lý thuyết, các dạng toán và bài tập tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Mô tả

Chương 2 TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ TỪ 0 180 I. Tóm tắt lí thuyết 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 180 Với mỗi góc ( 0 180 ), ta xác định một điểm M trên nửa đường tròn đơn vị sao cho xOM = và giả sử điểm M có tọa độ M ( x 0 ; y 0 ) . Khi sin của góc là y 0 , ký hiệu sin = y 0 ; cô-sin của góc là x 0 , ký hiệu cos = x 0 ; tang của góc là y 0 x 0 ( x 0 6 = 0 ), ký hiệu tan = y 0 x 0 ; cô-tang của góc là x 0 y 0 ( y 0 6 = 0 ), ký hiệu cot = x 0 y 0 . x y O 1 1 1 M x 0 y 0 Các số sin , cos , tan , cot giá trị lượng giác của góc . 4 ! Chú ý. Nếu là góc tù thì cos < 0 , tan < 0 , cot < 0 . tan chỉ xác định khi 6 = 90 . cot chỉ xác định khi 6 = 0 và 6 = 180 . Tính chất 1. Về dấu của các giá trị lượng giác. sin > 0 với 0 < < 180 . cos > 0 với 0 < < 90 và cos < 0 với 90 < < 180 . tan > 0 với 0 < < 90 và tan < 0 với 90 < < 180 . cot > 0 với 0 < < 90 và cot < 0 với 90 < < 180 . Như vậy, cos , tan , cot luôn cùng dấu với 0 < < 90 và 90 < < 180 . Tính chất 2. Mối quan hệ giữa hai góc bù nhau. 99100 CHƯƠNG 2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ sin = sin ( 180 ) . cos = cos ( 180 ) . tan = tan ( 180 ) với 6 = 90 . cot = cot ( 180 ) với 6 = 0 , 180 . Tính chất 3. Mối quan hệ giữa hai góc phụ nhau (với 0 90 ). sin ( 90 ) = cos . cos ( 90 ) = sin . tan ( 90 ) = cot với 6 = 0 . cot ( 90 ) = tan với 6 = 90 . Tính chất 4. Các công thức cơ bản. tan = sin cos . cot = cos sin . tan . cot = 1 . sin 2 + cos 2 = 1 . 1 + tan 2 = 1 cos 2 . 1 + cot 2 = 1 sin 2 . 2. Góc giữa hai vec-tơ Cho hai vec-tơ a và b 0 . Từ một điểm O bất kỳ, ta vẽ OA = a và OB = b . Góc AOB với số đo từ 0 180 góc giữa hai vec-tơ a và b . Ta ký hiệu góc giữa hai vec-tơ a và b là ( a , b ) . Nếu ( a , b ) = 90 thì ta nói rằng a và b vuông góc với nhau, ký hiệu là a b hoặc b a . b a O B b A a 4 ! Từ định nghĩa ta có ( a , b ) = ( b , a ) . Tính chất 5. Nếu a và b cùng hướng thì ( a , b ) = 0 . Tính chất 6. Nếu a và b ngược hướng thì ( a , b ) = 180 . II. Các dạng toán Dạng 1. Tính các giá trị lượng giác Sử dụng các công thức cơ bản ở phần lý thuyết để tính ra các giá trị lượng giác. 4 ! Cần chú ý dấu của các giá trị lượng giác khi tính. Ví dụ 1. Cho sin = 1 4 . Tính cos , tan , cot biết 0 < < 90 . Lời giải. Ta có sin 2 + cos 2 = 1 cos 2 = 1 sin 2 . Với sin = 1 4 thì cos 2 = 1 1 16 = 15 16 . Vì 0 < < 90 nên cos = 15 16 . Từ đó suy ra tan = sin cos = 15 15 , cot = cos sin 15 .

Chủ đề liên quan

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm học 2020 – 2021

12/02/2021

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm học 2020 – 2021

21 đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán có đáp án và lời giải chi tiết

12/02/2021

21 đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán có đáp án và lời giải chi tiết

Ứng dụng tích phân trong các bài toán thực tế

Xem thêm: ở đậu hà lan gen a quy định hạt vàng

13/02/2021

Ứng dụng tích phân trong các bài toán thực tế

Đề học kỳ 1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT chuyên Vị Thanh – Hậu Giang

17/02/2021

Đề học kỳ 1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT chuyên Vị Thanh – Hậu Giang

Đề học kỳ 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT chuyên Vị Thanh – Hậu Giang

17/02/2021

Đề học kỳ 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT chuyên Vị Thanh – Hậu Giang

Bạn đang xem bài viết: Lý thuyết, các dạng toán và bài tập tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng. Thông tin do tuoitho.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Xem thêm: cách đọc ngay thang năm trong tiếng anh

Rate this post