bài tập hoá lớp 8

Xem toàn cỗ tư liệu Lớp 8: bên trên đây

 

Bạn đang xem: bài tập hoá lớp 8

Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 8

Thông tin

Trình bày: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 8 bao gồm những bài bác sau:

MỤC LỤC

  Chương 1: Chất – Nguyên tử – Phân tử

  Chương 2: Phản ứng hóa học

  Chương 3: Mol và đo lường và tính toán hóa học

  Chương 4: Oxi – Không khí

  Chương 5: Hiđro – Nước

  Chương 6: Dung dịch

  Xem thêm: Tại sao nên sở hữu một đôi giày Converse chính hãng?

  PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI – ĐÁP SỐ

  Chương 1: Chất – Nguyên tử – Phân tử

  Chương 2: Phản ứng hóa học

  Chương 3: Mol và đo lường và tính toán hóa học

  Chương 4: Oxi – Không khí

  Chương 5: Hiđro – Nước

  Chương 6: Dung dịch

  Xem thêm thắt những sách xem thêm liên quan:

  Xem thêm: các danh lam thắng cảnh ở việt nam