bài tập cuối khóa module 6 thcs

Học viên: …
Đơn vị: Trường trung học cơ sở …
Địa chỉ: xã …, thị trấn …, tỉnh …
BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA _ MODULE 6

Bạn đang xem: bài tập cuối khóa module 6 thcs

ĐỀ BÀI: Thiết kế tiếp một sinh hoạt giáo dục/dạy học tập nhằm mục đích xây đắp văn hóa truyền thống căn nhà ngôi trường lành

mạnh, thân mật thiện ở ngôi trường thcs, điểm thầy cô công tác làm việc.

BÀI LÀM:
XÂY DỰNG QUY TẮC ỨNG XỬ
ĐỂ TẠO MÔI TRƯỜNG LỚP HỌC THÂN THIỆN, AN TOÀN.

 Các địa thế căn cứ pháp lí: Thực hiện tại plan số 282/BGDĐT-CTHSSV ngày 25 mon 02
năm 2017 của Sở dạy dỗ và móc tạo; Kế hoạch số 228/SGDĐT-CTTT ngày 24 mon 02
năm 2017 về sự tăng nhanh môi trường thiên nhiên văn hóa truyền thống nhập ngôi trường học;
 Các địa thế căn cứ thực tiễn: Xây dựng Quy tắc xử sự nhập ngôi trường học tập là những chuẩn
mực, độ quý hiếm và hành động xử sự văn hoá trải qua những sinh hoạt tiếp xúc, sinh hoạt, làm
việc, học hành. Thực hiện tại tráng lệ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Sở Chính trị
về tăng nhanh việc học hành và tuân theo tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong thái Sài Gòn gắn với
phong trào đua đua “Dạy chất lượng, Học tốt”, đem những nội dung của cuộc hoạt động “Mỗi Thầy giáo,
Cô giáo là một trong những tấm gương đạo đức nghề nghiệp, tự động học tập và sáng sủa tạo” và trào lưu đua đua “Xây dựng
trường học tập thân mật thiện, học viên tích cực”; "Trường học tập An toàn, hạnh phúc"; …
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu
- Xây dựng những độ quý hiếm văn hoá đạo đức nghề nghiệp cốt lõi thực hiện chuẩn chỉnh mực khiến cho cán cỗ quản lý và vận hành, giáo
viên, nhân viên cấp dưới lấy bại liệt thực hiện tiềm năng nhằm phấn đấu và đạt được. Bồi chăm sóc những khả năng thiết
lập tiếp xúc xử sự của cán cỗ quản lý và vận hành, nghề giáo, nhân viên cấp dưới so với trẻ em, bố mẹ, đồng
nghiệp, cấp cho bên trên.
- Tạo những sinh hoạt văn hoá, câu lạc cỗ văn nghệ, thể thao thể thao phù phù hợp với tình hình
chính trị, văn hoá, xã hội, và ĐK thực tiễn của địa hạt, nhằm thú vị và dạy dỗ toàn
diện so với người học tập, góp thêm phần xây đắp môi trường thiên nhiên học hành an toàn và tin cậy và thân mật thiện.
- lõi được vai trò của việc xây đắp môi trường thiên nhiên văn hoá nhập ngôi trường học tập là
góp phần gom trẻ em cách tân và phát triển toàn vẹn nhân cơ hội nhân loại mới mẻ XHCN.
2. Yêu cầu
- Đẩy mạnh việc tổ chức triển khai những sinh hoạt văn hóa truyền thống, văn nghệ, thể thao nhập ngôi trường học tập dưới
nhiều mẫu mã phong phú, phong phú và đa dạng đáp ứng an toàn và tin cậy tiết kiệm chi phí, thực tế, mang tính chất giáo
dục cao.
 - Xây dựng cỗ quy tắc xử sự văn hóa truyền thống nhập ngôi trường học tập cần thiết triển khai trúng những quy định
và thống nhất công cộng nhập căn nhà ngôi trường đáp ứng dân căn nhà, mối liên hệ trong số những member trong
nhà ngôi trường đáp ứng chuẩn chỉnh mục và thể hiện tại trúng ý thức "Tôn sư trọng đạo".
- Xây dựng khối hệ thống khẩu hiệu nhập khuôn viên căn nhà ngôi trường với nội dung phù phù hợp với đặc
điểm giai đoạn học viên. Thiết kế tiếp đáp ứng tính khoa học tập, thẩm mỹ và làm đẹp, phù phù hợp với ko gian
nhà ngôi trường và của những group lớp.
II. XÂY DỰNG VÀ TRIỄN KHAI BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG
HỌC.

1. Nội dung
- Xây dựng Quy tắc xử sự nhập ngôi trường học tập là những chuẩn chỉnh mực, độ quý hiếm và hành động ứng
xử văn hoá trải qua những sinh hoạt tiếp xúc, sinh hoạt, thao tác làm việc, học hành. Thực hiện

2
nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Sở Chính trị về tăng nhanh việc học
tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong thái Sài Gòn gắn kèm với trào lưu đua đua
“dạy chất lượng, học tập tốt”,. đem những nội dung của cuộc hoạt động “Mỗi giáo viên, giáo viên là một trong những tấm
gương đạo đức nghề nghiệp, tự động học tập và sáng sủa tạo” và trào lưu đua đua “Xây dựng ngôi trường học tập thân mật thiện,
học sinh tích cực“;
- Thông qua chuyện việc triển khai cỗ Quy tắc trong phòng ngôi trường nhằm mục đích kiểm soát và điều chỉnh phương pháp ứng xử
của được cho cán cỗ quản lý và vận hành, nghề giáo, nhân viên cấp dưới nhập căn nhà ngôi trường bám theo thuần phong mỹ tục; tạo
môi ngôi trường thân mật thiện thân thiện so với học viên. Có nếp sinh sống dỡ há văn minh, trách móc nhiệm,
trung thực, dân căn nhà nhập căn nhà ngôi trường, nhập tiếp xúc với những bậc bố mẹ, người cùng cơ quan,
khách….
* Nguyên tắc xây đắp cỗ quy tắc ứng
- Báo đảm triết lý dạy dỗ đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống và hoàn mỹ nhân cơ hội học tập sinh
- Phù phù hợp với chuẩn chỉnh mực đạo đức nghề nghiệp đã và đang được xã hội quá nhận
- Phù phù hợp với quy lăm le của pháp lý.
- Phù phù hợp với tiềm năng, tình hình thực tiễn và Điểm sáng trong phòng ngôi trường, ngành, đảm bảo
tính thực dẫn và tính khả đua, dân căn nhà và nhân bản.
* Yêu cầu so với cỗ quy tắc ứng xử
- Phải rõ nét, ví dụ, dễ nắm bắt, dễ dàng triển khai, dễ dàng đánh giá.
- Nội dung cần được thảo luận dân căn nhà và đồng thuận của những member nhập nhà
trường.
-Thể hiện tại được quan hệ nhân bản và thân mật thiện thân mật nhân loại với nhân loại (thầy –
thầy, thầy – trò, thầy – thân phụ u học viên, trò – trò, trò – thân phụ u học tập sinh) và mối liên hệ giữa
con người với vạn vật thiên nhiên, phong cảnh.
- Phải được bám theo dõi, đánh giá, Đánh Giá nhập quy trình triển khai; kịp lúc kiểm soát và điều chỉnh, bổ
sung, hoàn mỹ mang lại phù phù hợp với tình hình thực tiễn.
* Nội dung Sở quy tắc ứng xử
– Quan hệ xử sự của những người học
+ Với bạn dạng thân mật người học tập.
+ Với bạn hữu.
+ Với căn nhà giáo, cán cỗ quản lý và vận hành, nhân viên cấp dưới nhập căn nhà ngôi trường.
+ Với khách hàng cho tới thao tác làm việc.
+ Với mái ấm gia đình.
+ Với môi trường thiên nhiên.
+ Với xã hội xã hội.
– Quan hệ xử sự của cán cỗ quản lý và vận hành, nghề giáo, nhân viên cấp dưới.
+ Với bạn dạng thân mật.
+ Với trẻ nhỏ, học viên.
+ Với cấp cho bên trên, cấp cho bên dưới, người cùng cơ quan.
+ Với phòng ban, ngôi trường học tập không giống.
+ Với người thân trong gia đình nhập mái ấm gia đình.
+ Với thân phụ u người học tập.
+ Với khách hàng cho tới thao tác làm việc, những tổ chức triển khai không giống và người quốc tế.
+ Với môi trường thiên nhiên.
+ Với xã hội xã hội.
2. Chỉ tiêu
100% CB, GV, NV, HS triển khai tráng lệ cỗ quy tắc xử sự văn hóa truyền thống nhập nhà
trường
3. Giải pháp
- Nhà ngôi trường bám sát cỗ quy tắc ứng sử của Sở dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy nhằm xây đắp.

3
- Nhà ngôi trường phối phù hợp với BCH công đoàn nhằm xây dựng tổ tư vấn xây đắp cỗ quy tắc
ứng xử văn hóa truyền thống nhập căn nhà ngôi trường.
- Tổ chức lấy chủ ý của CB, CC, VC, NLĐ nhằm nhập cuộc góp sức chủ ý tăng điều
chỉnh mang lại phù phù hợp với thực dẫn. Nhằm tạo ra sự đồng thuận công cộng.
- Nhà ngôi trường thông thường xuyên bám theo dõi, đánh giá, Đánh Giá kịp lúc, nhập quy trình thực
hiện cần thiết kiểm soát và điều chỉnh tăng hoành thiện mang lại phù phù hợp với tình hình thực dẫn nhằm mục đích trị huy
tác dụng hiệu suất cao.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với căn nhà trường
- Xây dựng và lên kế hoạch Kế hoạch và cỗ quy tắc xử sự nhập ngôi trường học tập.
- Chuẩn bị những ĐK về hạ tầng vật hóa học nhằm xây đắp môi trường thiên nhiên văn hoá ngôi trường học tập.
- Làm bảng, khẩu hiệu, giành giật tuyên truyền với nội dung về những quy tắc xử sự trong
trường học tập.
- Phối phù hợp với những ban ngành đoàn thể nhằm triển khai chất lượng Sở quy tắc về văn hoá ngôi trường học
một cơ hội với hiệu suất cao.
- Thường xuyên đánh giá môi trường thiên nhiên, phương pháp triển khai quy tăc xử sự văn hoá của
cán cỗ quản lý và vận hành, nghề giáo, nhân viên cấp dưới.
- Đưa đi ra những phương án tích rất rất nhằm sửa đổi sau những chuyến đánh giá, gom ý.
- Chủ động thẳng há đi ra những cuộc đua về văn nghệ, thể thao trong số những group lớp, những đơn
vị chúng ta.
2. Đối với giáo viên
- Thực hiện tại tráng lệ Sở quy tắc xử sự nhập ngôi trường học tập vì thế căn nhà ngôi trường phát hành.
Thực hiện tại trúng quy lăm le về đạo đức nghề nghiệp căn nhà giáo.
- Tham gia nghiên cứu và phân tích giao lưu và học hỏi Quy tắc xử sự văn hoá bên trên những phương tiện đi lại vấn đề đại
chúng, qua chuyện người cùng cơ quan, bạn hữu.
- Chủ động tạo nên đan ghép những quy tắc xử sự văn hoá mang lại học viên nhập những hoạt
động dạy dỗ học viên mỗi ngày.
- Tuyên truyền cho tới những bậc bố mẹ nằm trong kết hợp triển khai cỗ quy tắc xây đắp môi
trường văn hoá bên trên lớp bản thân phù phù hợp với tình hình thực tiễn của lớp, địa hạt.
3. Đối với học tập sinh
- Có ý thức nhập cuộc những sinh hoạt của cô ấy với đan ghép nội dung về quy tắc xử sự đối
với thầy giáo viên, bạn hữu và người thân trong gia đình.
- Hào hứng nhập cuộc nhập những sinh hoạt tập luyện thể văn hoá, văn nghệ của lớp, căn nhà ngôi trường.
Trên đấy là Kế hoạch xây đắp Môi ngôi trường văn hoá nhập ngôi trường học tập của ngôi trường THCS
…….., từng cán cỗ, nghề giáo, nhân viên cấp dưới cần thiết triển khai tráng lệ nhằm căn nhà ngôi trường trở thành
một môi trường thiên nhiên văn hoá trong lành, an toàn và tin cậy, thân mật thiện./.

4
Ngày soạn: .../ ..../ 2023
Ngày dạy: …./…../2023
THIẾT KẾ MỘT HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC/DẠY HỌC
NHẰM XÂY DỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG LÀNH MẠNH,
THÂN THIỆN Tại TRƯỜNG trung học cơ sở.
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP LỚP 6.
CHỦ ĐỀ 1: EM VỚI NHÀ TRƯỜNG
TUẦN 4 - TIẾT 12: SINH HOẠT LỚP
XÂY DỰNG QUY TẮC ỨNG XỬ
ĐỂ TẠO MÔI TRƯỜNG LỚP HỌC THÂN THIỆN, AN TOÀN
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
* Sau Khi nhập cuộc sinh hoạt này, HS với khả năng:
- Sơ kết tuần
- Xây dựng được quy tắc xử sự sẽ tạo môi trường thiên nhiên lớp học tập an toàn và tin cậy, thân mật thiện;
- Nêu được những cơ hội giải quyết và xử lý xích míc với chúng ta theo phía tích rất rất, thân mật thiện.
2. Năng lực:
- Năng lực chung: Giao tiếp, liên minh, tự động căn nhà, tự động học tập, giải quyết và xử lý vấn đề
- Năng lực riêng: Làm căn nhà được xúc cảm của bạn dạng thân mật trong những trường hợp tiếp xúc,
ứng xử không giống nhau.
3. Phầm chất: nhân ái, chân thực, trách móc nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với GV
- Quy tắc xử sự sẽ tạo môi trường thiên nhiên lớp học tập an toàn và tin cậy, thân mật thiện;
- Các trường hợp xảy ra; Kế hoạch tuần mới
2. Đối với HS:
- Bản sơ kết tuần; - Kế hoạch tuần mới mẻ.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐÔNG KHỞI ĐỘNG _ MỞ ĐẦU:

a) Mục tiêu: Tạo tư thế hào hứng mang lại học viên Khi vào khung giờ sinh hoạt lớp
b) Nội dung: HS ổn định xác định trí ghế ngồi, sẵn sàng sinh hoạt lóp.
c) Sản phấm: Thái phỏng của HS
d) Tổ chức thực hiện:
- GV căn nhà nhiệm đòi hỏi HS của lớp ổn định xác định trí, sẵn sàng sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Xem thêm: quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi

Hoạt động 1: Sơ kết tuần
a) Mục tiêu: HS biết những sinh hoạt nhập tuần học tập và xây đắp plan tuần mới mẻ.
b) Nội dung: Cán cỗ lớp nhận xét
c) Sản phấm: thành phẩm thao tác làm việc của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
- GV đòi hỏi ban cán sự lớp quản lý và điều hành lớp tự động Đánh Giá và sơ kết tuần, xây đắp kế
hoạch tuần mới mẻ.
- HS: Ban cán sự lớp:
+ Lớp trưởng: Nhận xét bao quát tình hình lớp: về ý thức triển khai nội quy công cộng của
cả lớp (tham gia học tập không thiếu thốn chưa? Còn những chúng ta này hoặc nhập muộn, ko tham lam gia
học? Lý do?)
+ Các tổ trưởng đánh giá ví dụ từng member nhập tổ: (Vì học tập onlin nên ko bầu

5
tổ trưởng).
- GV đánh giá công cộng.
- GV nhắc nhở HS:
+ Cần triển khai chất lượng nội quy ngôi trường lớp, nhất là những quy lăm le lúc học trực tuyến.
+ Hoàn trở nên những bài bác tập luyện về căn nhà, sẵn sàng bài bác mới mẻ trước lúc tới trường ở toàn bộ những môn
theo chỉ dẫn của GV.
+ Hoàn trở nên không thiếu thốn toàn bộ những cuộc đua vì thế những cấp cho tổ chức triển khai.
Hoạt động 2: Sinh hoạt bám theo căn nhà đề
a) Mục tiêu:
- Xây dựng được quy tắc xử sự sẽ tạo môi trường thiên nhiên lớp học tập an toàn và tin cậy, thân mật thiện;
- Nêu được những cơ hội giải quyết và xử lý xích míc với chúng ta theo phía tích rất rất, thân mật thiện.
b) Nội dung: Tổ chức mang lại HS xây đắp quy tắc xử sự sẽ tạo môi trường thiên nhiên lớp học tập an
toàn, thân mật thiện.
c) Sản phẩm: HS triển khai quy tắc.
d) Tổ chúc thực hiện:
*Tổ chức mang lại HS xây dụng quy tắc xử sự sẽ tạo môi trường thiên nhiên lớp học tập an toàn và tin cậy, thân
thiện:
- GV đòi hỏi HS thao tác làm việc bám theo tổ nhằm thảo luận, triển khai nhiệm vụ: Xác lăm le những
quy tắc xử sự thân mật chúng ta nhập lớp sẽ tạo đi ra môi trường thiên nhiên lớp học tập an toàn và tin cậy và thân mật thiện.
- GV khuyến nghị những tổ thể hiện tại thành phẩm thảo luận của tổ bản thân bên dưới những hình thức
khác nhau như bảng quy tắc, sơ vật trí tuệ hoặc giành giật, áp phích,...
- GV đòi hỏi lớp trưởng tổ hợp những nội dung tuy nhiên những tổ nêu đi ra.
- Cùng HS bổ sung cập nhật, kiểm soát và điều chỉnh trở nên quy tắc xử sự công cộng của lớp:
* HS share thành phẩm triển khai sinh hoạt áp dụng sau giờ học tập.
- GV khuyến khích HS share với lớp về:
* Những cơ hội giải quyết và xử lý xích míc với chúng ta theo phía tích rất rất, thiện chí tiếp tục thực
hiện được:
+ Cùng chúng ta giải quyết và xử lý những yếu tố uẩn khúc, phát sinh một cơ hội thiện chí;
+ Gặp chúng ta thủ thỉ thực lòng và trực tiếp thắn;
+ Lắng nghe chúng ta rằng, bịa đặt bản thân nhập địa điểm của doanh nghiệp nhằm hiểu rõ sâu xa, đôi khi phân tích cảm
xúc, tâm lý của tôi về yếu tố xảy ra;
+ Kiên lăm le kể từ chối từng sự rủ rê, mách bảo thao tác làm việc tránh việc của bạn;
+ Khi bị xay buộc, bắt nạt, cần được mò mẫm tìm tòi sự hỗ trợ của bạn hữu và thầy cô.
* Những thói quen thuộc giải quyết và xử lý xích míc ko tích rất rất tiếp tục thay cho thay đổi.
- GV đánh giá công cộng cơ hội giải quyết và xử lý xích míc với chúng ta của HS.
C. HOẠT ĐỘNG TIẾP NỐI

a) Mục tiêu: HS triển khai quy tắc xử sự sẽ tạo môi trường thiên nhiên lớp học tập an toàn và tin cậy, thân
thiện
b) Nội dung: xây đắp những quy tắc xử sự.
c) Sản phẩm: thành phẩm của HS
d) Tổ chức thực hiện:
- GV đòi hỏi HS triển khai quy tắc xử sự sẽ tạo môi trường thiên nhiên lớp học tập an toàn và tin cậy, thân
thiện:
Điều 1: * Với bạn dạng thân mật học tập sinh:
1. Tích rất rất tập luyện phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, với lối sinh sống trong lành, giản dị, chân thực và
khiêm tốn.
2. Chấp hành chất lượng pháp luật; quy lăm le về trật tự động, an toàn và tin cậy xã hội, an toàn và tin cậy giao thông vận tải.
3. Tích rất rất nhập cuộc đấu giành giật, chống phòng tội phạm, tệ nàn xã hội và chống chống
tiêu rất rất nhập học hành, đánh giá, thi tuyển.

6
4. Phải với ý thức phấn đấu không ngừng nghỉ vượt qua nhập học hành. lõi tự động học tập, tự động nghiên
cứu.
5. Không được giả dối và che phủ những điểm yếu của người khác.
6. Đi học tập, nhập cuộc những buổi triệu tập, họp Đội, ngoại khóa cần trúng giờ, tác phong
nhanh nhẹn, ko hò la, hô gọi nhau ồn ã, đồng phục hòa hợp quy lăm le của ngôi trường.
Không cút, đứng, leo trèo, ngồi lên lan can, bàn học tập, ko bẻ cành lá, hái lá…
7. Có ý thức lưu giữ gìn cơ sở vật hóa học, cây trái trong phòng trường…
8. Đến ngôi trường âu phục cần trúng quy định: Trang phục cần thật sạch, nhỏ gọn, giản
dị mến phù hợp với giai đoạn, thuận tiện mang lại việc học hành sinh hoạt ở trong nhà ngôi trường, tới trường phải
mặc âu phục trúng quy lăm le, ko khoác áo không tồn tại ve sầu cổ, ăn mặc quần áo ở trong nhà hoặc quá
ngắn, với hình thù oán bí ẩn, nội dung phản cảm, rơi rụng thẩm mĩ của học tập đường…, không
nhuộm tóc không giống black color, ko make up lòe loẹt, tóc cần nhỏ gọn, học viên nam
không được nhằm tóc lâu năm, đầu tóc phản cảm như cạo trọc, hớt tóc nhằm bờm, treo răn dạy tai,
không tô móng chân, móng tay, nhằm móng tay quá dài…
* Tại nhập lớp học
1. Ứng xử nhập thời hạn nhập và ngồi nhập lớp học tập đáp ứng tráng lệ tôn trọng
thầy giáo viên và bạn hữu nằm trong lớp:
- Thực hiện tại chất lượng nội quy lớp học tập đã và đang được tập luyện thể lớp xây đắp.
- Khi thầy, cô phi vào lớp, cả lớp vực dậy ngặt trang kính chào thầy, cô.
- Không thực hiện những động tác như: vò đầu, gãi tai, ngoáy mũi, con quay ngang, ngửa, trị ngôn
tùy tiện, rằng leo, tuồi người, gục đầu, nghịch ngợm cây bút, phun giấy tờ, viết lách vẽ lên bàn, tường..
- Không dùng phương tiện đi lại liên hệ cá thể như: máy nghe nhạc, năng lượng điện thoại…
- Không đem món ăn, đồ uống nhập lớp học tập làm mất đi lau chùi và tác động người
khác.
2. Ứng xử Khi cần thiết mượn, trả vật dụng học hành đáp ứng thái phỏng tráng lệ, câu nói. rằng nhẹ
nhàng và bảo vệ chất lượng, ko thực hiện tác động cho tới giờ học tập.
3. Ứng xử Khi trao thay đổi, thảo luận nội dung bài bác giảng đáp ứng thái phỏng cầu thị, tôn trọng
ý loài kiến người không giống, ko nóng bức chê bai, mai mỉa chủ ý không giống với chủ ý bạn dạng thân mật.
4. Ứng xử trước lúc kết giục giờ học tập đáp ứng tôn trọng thầy, cô giáo:
- Không gấp rút tất tả giấy tờ, tách ghế ngồi, ko tắt đèn, quạt năng lượng điện, ngừng hoạt động nhằm ra
chơi, đi ra về.
- Cả lớp cần vực dậy kính chào thầy, cô Khi không còn giờ thầy cô mang lại ngủ.
- Đảm bảo trật tự động ko xô đẩy, leo trèo lên bàn và ghế, lưu giữ lau chùi công cộng.
5. Ứng xử Khi bạn dạng thân mật bị nhức nhức đột xuất đáp ứng kín kẽ, tế nhị, giới hạn thực hiện ảnh
hưởng cho tới từng người; đáp ứng lưu giữ lau chùi cá thể và tách lây truyền bệnh dịch cho những người không giống.
Điều 2. Ứng xử với chúng ta bè:
1. Tôn trọng bạn hữu, biết share, khuyến khích, hỗ trợ bạn hữu vượt qua nhập học hành và
rèn luyện. Không được che phủ điểm yếu mang lại bạn; ko được với những hành động
phân biệt xử thế, vu oan giáng họa, rằng xấu xa chúng ta bè; lưu giữ gìn quan hệ đồng đẳng, nhập sáng
với bạn hữu không giống giới;
 2. Không dùng mạng mạng internet, social... nhằm rằng xấu xa, tuyên truyền nhằm mục đích bôi
nhọ, khích động hận thù oán đối người không giống.
Điều 3. Ứng xử với thầy giáo viên, cán cỗ quản lý và vận hành, nhân viên cấp dưới, người làm việc nhập nhà
trường:
1. Có thái phỏng tôn trọng, lễ phép tắc với thầy, giáo viên, nhân viên cấp dưới căn nhà trường; nhập việc
chào chất vấn, xưng hô với thầy giáo viên, nhân viên cấp dưới nhập căn nhà ngôi trường khách hàng cho tới thăm hỏi, thực hiện việc
với căn nhà trường: Đảm bảo kính trọng, nhã nhặn, lễ phép; ko được với những hành vi,
cử chỉ, câu nói. rằng thiếu hụt chuẩn chỉnh mực đạo đức nghề nghiệp, vô lễ với thầy, cô và người rộng lớn tuổi tác.

7
2. Không được với những hành động xúc phạm phẩm giá, danh dự của thầy, giáo viên,
nhân viên căn nhà trường;
3. Phục tùng những ra quyết định và đòi hỏi của thầy, giáo viên, nhân viên cấp dưới căn nhà ngôi trường.
Điều 4. Ứng xử với khách hàng cho tới thực hiện việc:
1.  Khi với khách hàng cho tới thăm hỏi ngôi trường, học viên phải ghi nhận kính chào chất vấn lịch sự; chỉ dẫn tận
tình Khi khách hàng cần thiết hỗ trợ.
2. Lễ phép tắc, kính trọng và vâng câu nói. người rộng lớn tuổi tác. lõi kính bên trên nhường nhịn bên dưới.
3. Giúp nâng người rộng lớn tuổi tác Khi gặp gỡ trở ngại nhập cuộc sống thường ngày.
- GV hỗ trợ thêm vào cho HS về Quy tắc xử sự nhập gia đình:
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ:
Hình thức tấn công giá

- Thu hít được sự
tham gia tích rất rất của
người học
- Tạo thời cơ thực
hành cho những người học tập.

Phương pháp tấn công giá

- Sự phong phú, thỏa mãn nhu cầu các
phong cơ hội học tập không giống nhau của
người học
- Hấp dẫn, sống động.
- Thu hít được sự tham lam gia
tích rất rất của những người học tập.
- Phù phù hợp với tiềm năng, nội
dung.

Công cụ tấn công giá

- Ý thức, thái độ
của HS.

Ghi
Chú

V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm cặp những phiếu học tập tập/bảng kiểm....)
ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ 1

- Nêu được tối thiểu 5 việc nên thực hiện nhằm thiết lập mối liên hệ thân mật thiện với chúng ta, kính trọng
thầy cô.
- Thường xuyên triển khai được những việc nên thực hiện với chúng ta.
- Thường xuyên triển khai được những việc nên thực hiện với thầy cô.
- Giới thiệu được tối thiểu 3 đường nét nổi trội của truyền thống cuội nguồn căn nhà ngôi trường.
- Tham gia không thiếu thốn những sinh hoạt xây đắp truyền thống cuội nguồn căn nhà ngôi trường.
- Nêu được tối thiểu 3 việc nên thực hiện nhằm kiểm soát và điều chỉnh bạn dạng thân mật mang lại phù phù hợp với môi trường
học
tập mới mẻ.
- Cách đầu kiểm soát và điều chỉnh được cơ hội học tập mang lại phù phù hợp với môi trường thiên nhiên học hành mới mẻ.
- Xác lăm le được tối thiểu 3 yếu tố thông thường phát sinh nhập mối liên hệ bạn hữu ở giai đoạn này.
- Giải quyết được những yếu tố đơn giản và giản dị phát sinh nhập mối liên hệ với chúng ta.
* Mức phỏng đạt được: Đạt yêu thương cầu/ Chưa đạt đòi hỏi.
VI. RÚT KINH NGHIỆM:

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Xem thêm: nguyên tắc tập trung dân chủ là gì