account of là gì

Bài ghi chép tiếp tục khiến cho bạn hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của cụm kể từ on tài khoản of là gì và một loạt những yếu tố tương quan trải qua phần khái niệm và ví dụ trực quan liêu tới từ VerbaLearn Dict.

Ý nghĩa on tài khoản of

Bạn đang xem: account of là gì

On tài khoản of (trạng từ): Bởi vì thế, tự là

Bạn cũng hiểu được văn rằng thông thường không giống với văn ghi chép. Đối với văn rằng bạn cũng có thể dùng những cụm kể từ thông thườn, ngắn ngủi gọn gàng và trôi chảy. Còn so với văn ghi chép, nhất là trong mỗi cuộc đua giờ đồng hồ anh thì điểm writing lại càng cần thiết. Nó không chỉ thể hiện tại được kĩ năng ngữ pháp mà còn phải thể hiện tại được việc áp dụng những cụm kể từ khó khăn của doanh nghiệp. 

Ví dụ như khi bạn thích trình diễn một nguyên nhân, bạn thích dò thám một cụm kể từ nhằm trần thuật, report hoặc mô tả chuyện gì ê thì cụm kể từ thường thì nhất đó là “because”. Tuy nhiên nếu như khách hàng mong ước đạt điểm cao hơn nữa thì nên quên cụm kể từ ê chuồn nhưng mà dùng cụm kể từ “on tài khoản of” nhé.

Ex: Dinner was somewhat delayed on tài khoản of David’s rather tardy arrival.

(Bữa tối đem phần bị trì thôi vì thế nguyên nhân cho tới David khá lờ lững trễ.)

Ex: Jack had been excused from military service on tài khoản of short-sightedness.

(Jack đã và đang được miễn nhập cuộc nhiệm vụ quân sự chiến lược vì thế cận thị.)

Ex: The President declined to tướng deliver the speech himself, on tài khoản of a sore throat.

(Tổng thống vẫn kể từ chối tuyên bố chủ yếu bản thân, vì thế viêm họng.)

Ex: The ancient Roman army was centesimated on tài khoản of mutiny tendencies.

(Quân group La Mã cổ truyền được triệu tập nhập những Xu thế nổi loàn.)

Ex: Nora is distinctly gloomy tonight-perhaps on tài khoản of the seaweed aperitif.

(Nora tối ni rõ nét vô cùng u ám – có lẽ rằng là vì rượu khai vị rong biển khơi.)

Ex: The capital costs are high on tài khoản of the specialised nature of the machines required for the production line.

(Chi phí vốn liếng cao vì thế đặc thù chuyên nghiệp biệt của những công cụ quan trọng mang lại dây chuyền sản xuất phát triển.)

Ex: A possible committal to tướng prison on tài khoản of her long-standing beliefs did not frighten her in the least.

(Một ủy ban hoàn toàn có thể nhập tù vì thế niềm tin tưởng kể từ lâu của cô ấy ấy dường như không thực hiện cô ấy kiêng dè hãi nhập tối thiểu.)

Ex: The best policy is to tướng try not to tướng be placed in a position where you risk serious criticism on tài khoản of your behaviour.

(Chính sách rất tốt là nỗ lực không xẩy ra đặt điều nhập địa điểm nhưng mà các bạn đem nguy cơ tiềm ẩn bị chỉ trích nguy hiểm vì thế hành động của tớ.)

Ex: Runnymede offered a most appropriate site for such a memorial on tài khoản of its historical associations and its closeness to tướng London and Heathrow.

(Runnymede cung ứng một trang web quí thống nhất cho 1 đài tưởng vọng vì vậy vì thế nguyên nhân của những hiệp hội cộng đồng lịch sử vẻ vang và sự thân thiết của chính nó với London và Heathrow.)

Cụm trạng kể từ đồng nghĩa

1. On my way

On my way: Trên lối cho tới / cho tới tức thì (Ý bảo rằng đang được bên trên lối cho tới điểm nào là đấy)

Ex: Unfortunately, the tire blew out on my way to tướng office.

(Thật rủi ro, lốp xe cộ nổ tung bên trên lối cho tới văn chống của tôi.)

Ex: I’ll stop off at the shops on my way trang chính and get some wine.

(Tôi tiếp tục tạm dừng ở những cửa hàng bên trên lối về mái ấm và lấy một không nhiều rượu.)

Ex: I was already on my way when it suddenly came to tướng bu that I hadn’t hung out my washing.

(Tôi đang được bên trên lối thì bất thần nhìn thấy rằng tôi dường như không giặt giũ.)

Ex: I’ll bring the book round this evening on my way to tướng night school — I’ve got to tướng come past your house.

(Tôi tiếp tục đem cuốn sách nhập tối ni bên trên lối cho tới ngôi trường tối – Tôi nên trải qua nhà của bạn.)

2. On the way

On the way: Đang bên trên lối đến

Ex: They met with a slight mishap on the way.

(Họ gặp gỡ một tai nạn đáng tiếc nhỏ bên trên lối.)

Ex: Miracle, is not on the way to tướng easy to tướng bloom.Perhaps, in all, there is no behind trying to tướng choose, there will be not seen, not design the unknown.

(Điều vi diệu, ko nên là bên trên lối nhằm đơn giản nở hoa. Tất cả, không tồn tại ở phía đằng sau nỗ lực nhằm lựa lựa chọn, sẽ không còn được nhận ra, ko kiến thiết những điều chưa chắc chắn.)

Ex: Tonight’s programme focuses on the way that homelessness affects the young.

(Chương trình tối ni triệu tập nhập cơ hội vô gia cư tác động cho tới thanh niên.)

Ex: Be nice to tướng people on the way up, because you’ll need them on your way down.

(Hãy chất lượng tốt với quý khách bên trên lối lên, cũng chính vì các bạn sẽ cần thiết bọn họ bên trên lối xuống.)

3. On time

On time: Kịp thời/ ko trễ hẹn/ đích thị giờ

Ex: They’re doing/working overtime to tướng get the job finished on time.

(Họ đang khiến / thực hiện thêm thắt giờ nhằm hoàn thiện việc làm đích thị hạn.)

Ex: Ally was confident that we would be ready on time, but I had my doubts 

(Ally thỏa sức tự tin rằng Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục sẵn sàng đích thị giờ, tuy nhiên tôi vẫn nghi vấn.)

Ex: Don’t worry! I shall awake him on time.

(Đừng thắc mắc lắng! Tôi tiếp tục thức tỉnh anh tớ đích thị giờ.)

Ex: He had to tướng bring forward an 11 o’clock meeting ví that he could get to tướng the funeral on time.

(Anh nên tổ chức triển khai một buổi họp nhập khi 11 giờ nhằm hoàn toàn có thể cho tới đám tang đích thị giờ.)

4. On sale

On sale: Bán (Khác với sale là hạn chế giá bán, khuyến mãi)

Ex: Tickets are on sale from the booking office.

(Vé đang rất được cung cấp kể từ văn chống đặt điều chống.)

Ex: On sale in the cửa hàng were sweets, cigarettes and minerals.

(Bán nhập cửa hàng là bánh kẹo, dung dịch lá và khoáng hóa học.)

Ex: The tickets will be on sale from somewhere else because the agencies have bought them up.

(Vé sẽ tiến hành cung cấp kể từ điểm không giống vì thế những cơ sở vẫn mua sắm bọn chúng.)

Ex: All đoạn phim equipment is on sale today and tomorrow.

(Tất cả những tranh bị đoạn phim được cung cấp vào trong ngày thời điểm ngày hôm nay và ngày mai.)

Các cụm kể từ nối mang tính chất mối liên hệ nhân quả

1. Because, because of: Bởi vì

Cấu trúc: Because + Mệnh đề; Because + Danh từ/ Cụm danh từ

Ex: Have no doubts because of trouble nor be thou discomtited; for the water of life’s fountain springeth from a gloom bed. 

(Không đem nghi vấn vì thế phiền hà cũng ko được đánh giá thường; cùng với nước suối của cuộc sống đời thường chảy rời khỏi từ 1 cái nệm mờ mịt.)

Ex: Because friendships enhance our lives,it is important to tướng cultivate them.

(Không đem nghi vấn vì thế phiền hà cũng ko được đánh giá thường; cùng với nước suối của cuộc sống đời thường chảy rời khỏi từ 1 cái nệm mờ mịt.)

Ex: Have no doubts because of trouble nor be thou discomtited; for the water of life’s fountain springeth from a gloom bed.

(Không đem nghi vấn vì thế phiền hà cũng ko được đánh giá thường; cùng với nước suối của cuộc sống đời thường chảy rời khỏi từ 1 cái nệm mờ mịt.)

Ex: Inflation is considered to tướng be undesirable because of its adverse effects on income distribution.

Xem thêm: nguyên tắc tập trung dân chủ là gì

(Lạm phân phát được xem là ko mong ước vì thế những hiệu quả bất lợi của chính nó so với phân phối thu nhập.)

Ngoài rời khỏi các bạn còn hoàn toàn có thể thay cho thế bởi vì “due to” và “on tài khoản for”. Tuy nhiên cụm “due to” thông thường người sử dụng sau động kể từ to tướng be.

Ex: Due to tướng staff shortages, we are unable to tướng offer a full Búp Phê service on this train.

(Do sự thiếu vắng nhân viên cấp dưới, Cửa Hàng chúng tôi ko thể cung ứng công ty Búp Phê không thiếu bên trên chuyến tàu này.)

Ex: The rise in crime is mainly due to tướng social and economic factors.

(Sự ngày càng tăng tội phạm đa phần là vì những nhân tố xã hội và kinh tế tài chính.)

2. As a result of

As a result of được dùng khi mong muốn nhấn mạnh vấn đề kết quả của hành vi hoặc vấn đề, sự vật.

Ex: Students may suffer severe financial hardship as a result of the government’s decision.

(Sinh viên hoàn toàn có thể nên Chịu đựng trở ngại tài chủ yếu nguy hiểm tự ra quyết định của cơ quan chính phủ.)

Ex: Numerous houses collapsed as a result of the Tangshan Earthquake in 1976.

(Vô số mái ấm bị sập tự kết quả của trận động khu đất Đường Sơn năm 1976.)

3. So that

So that: Sao mang lại, khiến cho. So that + Mệnh đề lùi thì

Ex: We must sink a borehole ví that people will have water.

(Chúng tớ nên chìm một lỗ khoan nhằm từng người dân có nước.)

Ex: We tự what we have to tướng tự ví that we can tự what we want to tướng tự.

(Chúng tôi thực hiện những gì Cửa Hàng chúng tôi nên thực hiện nhằm Cửa Hàng chúng tôi hoàn toàn có thể thực hiện những gì Cửa Hàng chúng tôi mong muốn thực hiện.)

Ex: Maybe god wants us to tướng meet a few wrong people before meeting the right one,ví that when we finally meet the people,we will know how to tướng be grateful.

(Có lẽ thần mong muốn tất cả chúng ta gặp gỡ một vài ba người sai trước lúc gặp gỡ đích thị người, nhằm sau cùng khi tất cả chúng ta gặp gỡ trở ngại, tất cả chúng ta tiếp tục biết phương pháp hàm ơn.)

4. Even If

Even if: Cho cho dù. Even if + negative Verb;

Ex: Even if someone breaks your heart, there is always someone willing to tướng mend it.

(Ngay cả khi ai ê thực hiện vỡ ngược tim các bạn, vẫn luôn luôn đem người sẵn sàng hàn gắn nó.)

Ex: Even if you did see someone, you can’t be sure it was him.

(Ngay cả khi chúng ta vẫn nhận ra ai ê, các bạn ko thể chắc chắn là này đó là anh tớ.)

Ex: Even if you get no applause, you should accept a curtain đường dây nóng gracefully and appreciate your own efforts.

(Ngay cả khi chúng ta không sở hữu và nhận được tràng pháo tay, các bạn vẫn nên đồng ý một cuộc gọi rèm một cơ hội duyên dáng vẻ và Reviews cao những nỗ lực của chủ yếu các bạn.)

5. Whether or not

Whether or not: Dù đem hoặc không

Ex: You have to tướng pay standing charges whether or not you use the service.

(Bạn nên trả phí túc trực mặc dù các bạn đem dùng công ty hay là không.)

Ex: The question arises as to tướng whether or not he knew of the situation.

(Câu chất vấn đưa ra là liệu anh tớ đem biết tình hình hay là không.)

Ex: It is difficult to tướng know whether or not Ms. will be used by more American women in the future.

(Thật khó khăn để tìm hiểu liệu bà sẽ tiến hành dùng bởi vì nhiều phụ phái đẹp Mỹ rộng lớn nhập sau này hay là không.)

6. But for that

But for that + unreal condition: Nếu ko thì (Mệnh đề đàng sau nên lùi 1 thời.)

Ex: But for that to tướng happen it must appeal beyond its core Shia constituency.

(Nhưng nhằm vấn đề này xẩy ra, nó nên kháng nghị vượt lên trước ra phía bên ngoài chống bầu cử Shia cốt lõi của chính nó.)

Ex: But for that same reason the character does not congeal into the kind of stable stock character required of a commercial television series, even one about lesbians .

(Nhưng vì thế nguyên nhân tương tự động, anh hùng này sẽ không nhập cuộc nhập loại anh hùng thị trường chứng khoán ổn định lăm le cần phải có của một tập phim truyền hình thương nghiệp, thậm chí còn một người về đồng tính phái đẹp.)

Ex: In the mountains the shortest route is from peak to tướng peak but for that you must have long legs.

(Ở vùng núi, tuyến đường nhanh nhất là kể từ đỉnh này cho tới đỉnh không giống tuy nhiên các bạn nên đem song người mẫu.)

7. Otherwise

Otherwise + real/ unreal condition: Kẻo, còn nếu như không thì

Ex: These weaknesses negated his otherwise progressive attitude towards the staff.

(Những điểm yếu kém này không đồng ý thái chừng tiến bộ cỗ không giống của ông so với nhân viên cấp dưới.)

Ex: Sometimes u need to tướng look back, otherwise u will never know what u have lost in the way of forever searching.

(Đôi khi chúng ta cần thiết nhìn lại, còn nếu như không các bạn sẽ ko lúc nào biết các bạn vẫn mất mặt gì nhập tuyến đường dò thám tìm kiếm mãi mãi.)

Ex: Sometimes you need to tướng look back, otherwise you will never know what you have lost in the way of forever searching.

(Đôi khi chúng ta cần thiết nhìn lại, còn nếu như không các bạn sẽ ko lúc nào biết những gì các bạn vẫn mất mặt nhập quy trình dò thám tìm kiếm mãi mãi.)

8. Provided

Provided / Providing that: Miễn là, với ĐK là

Ex: The Malvern Hills have provided inspiration for many artists and musicians over the decades.

(Đồi Malvern vẫn cung ứng mối cung cấp hứng thú mang lại nhiều người nghệ sỹ và nhạc sĩ trong vô số thập kỷ.)

Ex: It is provided in the contract that the work should be accomplished within a year.

(Nó được cung ứng nhập hợp ý đồng rằng việc làm sẽ tiến hành hoàn thiện trong khoảng 1 năm.)

Ex: Providing that you exercise due care, there is no reason why you shouldn’t live to tướng a great age.

(Với ĐK các bạn luyện thể thao cảnh giác, không tồn tại nguyên nhân gì các bạn tránh việc sinh sống cho tới 1 thời đại ấn tượng.)

Ex: Greater control will be achieved by providing that the power is to tướng be exercised by way of statutory instrument.

(Kiểm soát chất lượng tốt rộng lớn tiếp tục đạt được miễn sao sức khỏe sẽ tiến hành triển khai bằng phương pháp dùng khí cụ theo gót luật lăm le.)

9. Suppose

Suppose / Supposing: Giả sử, nếu

Ex: I suppose my application has been lost by some incompetent bureaucrat.

(Tôi nhận định rằng phần mềm của tôi đã trở nên mất mặt bởi vì một vài quan liêu chức bất tài.)

Ex: ‘That’s the only possible solution.’ ‘Yes, I suppose ví,’ Charles conceded.

(‘Đó là biện pháp khả đua độc nhất.’ ‘Vâng, tôi nghĩ rằng vì vậy,’ Charles quá nhận.)

Ex: Supposing he’s right and I tự die tomorrow? Maybe I should take out an extra insurance policy.

(Giả sử anh ấy đích thị và tôi tiếp tục bị tiêu diệt vào trong ngày mai? Có lẽ tôi nên thể hiện một quyết sách bảo đảm bổ sung cập nhật.)

Ex: You had to tướng learn things, she whispered, supposing that the activity which Gordon found difficult required practice, lượt thích tennis.

(Bạn nên học tập tất cả, cô thì thì thầm, fake sử rằng sinh hoạt nhưng mà Gordon thấy khó khăn thực hành thực tế, như tennis.)

Qua nội dung bài viết này kỳ vọng các bạn không chỉ là vấn đáp được mang lại thắc mắc on account of là gì mà còn tồn tại thêm thắt những kiến thức và kỹ năng không giống. Hãy chuẩn bị cho chính mình thiệt chất lượng tốt nhằm hoàn toàn có thể đạt được sản phẩm rất tốt nhập kì đua nhé! Chúc các bạn suôn sẻ.

Xem thêm: đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán