1/2 thế kỷ bằng bao nhiêu năm

Câu hỏi

tran cầu xin anh tuan

25 mon 3 2020 khi 22:25

Bạn đang xem: 1/2 thế kỷ bằng bao nhiêu năm

1 phần 2 thế kỉ vì chưng từng nào năm

pixel game

27 mon 12 2021 khi 19:24

1 phần 4 thế kỉ =bao nhiêu năm

Xem chi tiết

khuat thu tram

26 mon 6 2017 khi 12:01

5 phần 10 thế kỉ vì chưng từng nào năm 

ai thời gian nhanh tick cho

Xem chi tiết

Pham Trong Bach

16 mon 5 2019 khi 16:11

1/5 thế kỉ vì chưng từng nào năm. Số năm là

A: 40

B: 50

C: 25

D: 20

Xem chi tiết

ĐÀO NGUYÊN THẮNG

31 mon 12 năm ngoái khi 20:25

1.THẾ KỈ 12  KÉO DÀI TỪ NĂM NÀO SANG NĂM NÀO ?

2.NĂM 7364 THUỘC THẾ KỈ NÀO ?

3. MỘT NGÀY CÓ BAO NHIÊU PHÚT ?

4.1/4 GIỜ BẰNG BAO NHIÊU GIÂY ?

Xem chi tiết

Xem thêm: bài tập thì quá khứ tiếp diễn

Bảo Gia

11 tháng tư 2022 khi 19:53

2/4 thế kỉ vì chưng từng nào năm

Xem chi tiết

Thu Trần thi

A)năm 136 nằm trong thế kỉ bao nhiêu?

B)năm 1565 nằm trong thế kỉ bao nhiêu?

C)năm 143 nằm trong thế kỉ bao nhiêu?

D)năm 1243 nằm trong thế kỉ bao nhiêu?

Xem chi tiết

doraemon

29 mon 6 2018 khi 13:21

Năm ni tía của Hoàng 35 tuổi hạc,tuổi hạc của Hoàng vì chưng một phần 5 tuổi hạc của tía.Hỏi:

a)Năm ni Hoảng từng nào tuổi hạc ?

b)Hoàng sinh vô năm nào là ? Năm bại nằm trong thế kỉ nào ?

Xem chi tiết

Kiều Hải Yến

13 mon 5 2021 khi 20:15

75 năm vì chưng từng nào phần của thế kỉ 

a 1/25     b 3/4    c 1/4          d 25/75

Xem chi tiết

Nguyễn Quỳnh Chi

trăng tròn mon 6 2021 khi 14:36

Năm 1304 nằm trong thế kỉ bao nhiêu?

Xem thêm: vẽ tranh minh họa truyện cổ tích

Năm 2021 nằm trong thế kỉ bao nhiêu?

Năm 3392 thuộc thế kỉ bao nhiêu?

Xem chi tiết