Breaking News

Recent Posts

Indonesia nâng cao chất lượng trái cây xuất khẩu

Indonesia sẽ nâng cao chất lượng trái cây với nỗ lực thâm nhập thị trường úc khi quốc gia này yêu cầu những tiêu chuẩn khắt khe đối với hàng nhập khẩu. Indonesia đã thông qua các chiến lược nhằm đảm bảo nguồn cung cấp trái cây cho xuất khẩu và nhu cầu nội điạ. Bộ trưởng Nông nghiệp Suswono …

Read More »